DANSBORG SKAL VEL UDBYGGES?

Hvor er visionerne på skoleområdet, når man lukker Engstrand, skriver R. LARSEN:

Kan det virkelig passe?

Som mor til et barn på Dansborgskolen, har jeg som mange andre fulgt med i debatten om skole-lukning, Rejseholdets konklusioner samt læst den offentliggjorte rapport om skolelukning i Hvidovre, og jeg undres stadig over indstillingen af lukning af netop Engstrandskolen. Noget af det, jeg især undres over, er valget af Engstrand, hvilket måske alligevel ikke bør overraske, da denne skole åbenbart har de bedst egnede lokaler til anden brug end lige at drive skole - og en - to - tre, så findes alverdens grunde til, at præcis denne skole skal lukke for at dække over den egentlige grund, der nok er knap så spiselig for mange vælgere: Her i kommunen vægter vi bygninger frem for børn. Ydermere er valget af Engstrand uforståelig, da naboskolerne - Langhøj og Dansborg - jo i forvejen er nogle af kommunens største elevmæssigt, og allerede i dag lever op til Rejseholdets anbefalinger for skolestørrelser i forhold til bl.a. det faglige niveau. Dansborg skal fra august 2011 huse 10-11 klasser fra Engstrand. Er det fordi, denne skoles faglige niveau skal højnes (jo flere elever des højere faglighed), eller er man fra kommunens side i gang med et pædagogisk eksperiment med flest mulige børn på et sted for at teste stressniveauet hos vores børn? for så vil jeg da varmt anbefale flere skolelukninger. Med mit kendskab til Dansborg og de tilknyttede fritidshjem kan jeg kun se for mig en enorm regning for til- og udbygninger, da man vel kan forvente, at Dansborg udbygges til de mange nye elever og lærere. Her tænkes ikke kun på tilbygninger til nye klasselokaler, men også udbygninger af skolens forskellige faglokaler, toiletfaciliteterne etc., ligesom fritidshjemmene vel også skal igennem en ombygning. Alt dette har man så tænkt sig skulle stå klart og parat til august 2011 - ja, undskyld, derom har jeg mine tvivl. Derudover kan byudviklingen i Hvidovre syd bekymre mig. Man lukker et bibliotek, et kulturelt mødested og peger nu også på lukning af den skole, som vel for især Frihedens børnefamilier er årsag til, at man bor i Friheden, da skolen er tæt ved og skolevejen tryg. Lad os håbe Friheden ikke ender som en anden spøgelsesbydel, hvor familierne flytter fra, så kommunen må bruge af den i forvejen slunkne pengekasse for at gøre området attraktivt, for det er da det, det kan ende med. Kære politikere. Engang var Hvidovre kommune visionær på skoleområdet og kendt udenfor by-grænsen for dens pædagogiske nytænkning. Med forslaget om lukning af Engstrandskolen og med forslaget om placering af de mange børn på en i forvejen fyldt skole, sikrer kommunen sig fortsat omtale uden for kommunegrænsen - bare ikke på den gode måde.

Publiceret 16 November 2010 09:00