Demokratisk frokostordning i vuggestue og børnehave?

Jeg bliver simpelthen nødt til at give vores MADORDNING i daginstitutionerne et ord med på vejen, nu hvor den er lagt ud til de forældrevalgte bestyrelser i alle daginstitutionerne. Det gælder både i forhold til vuggestuen som i børnehaven.
Den har jo været noget omdiskuteret – den famøse madordning – som blev indført for knap 1 år siden i alle daginstitutioner, hvor alle fik opgraderet deres køkkener til henholdsvis selv at skulle lave maden eller til at modtage den fra leverandøren Fru Hansens Kælder. Det kostede kommunen ca. 12 millioner at få lavet køkkener.
For en måneds tid siden blev madordningen så evalueret – både af forældrene og personalet i institutionerne. Jeg selv, og resten af Børne- og Ungdomsudvalget, var meget spændte på at læse besvarelserne. I grove træk kunne man nu konstatere, at efter en hård start, var madordningen nu fint fungerende stort set alle steder.
Børnene får en varieret kost, præcis efter hensigten, og får smagt på andre ting end de måske bliver præsenteret for hjemme. Vi forældre behøver ikke tænke på madpakker mere, og præcis som forudset, bruger personalet også mere tid på at anrette og rydde op efter måltidet. Det er, hvad evalueringen i meget grove træk fortæller.
Og nu er det så, at bestyrelserne i Køge Kommunes dagtilbud inden den 15. dec. 2010 skal afgøre i de enkelte institutioner om man vil fortsætte den kommunale madordning efter 1. juli 2011 eller ej.
Jeg ved, at man i flere institutioner vælger at holde et ekstra forældremøde, hvor man sammen vil beslutte, hvad der skal ske. Andre institutioner sætter afstemningssedler op, men i sidste ende, er det altså op til den enkelte bestyrelse helt at beslutte, hvad de vil med deres institution.
Jeg ved godt, hvad jeg ønsker: min søn på 10 måneder, som skal starte i vuggestue 1. dec., skal da helt klart have mad kokkereret i det dertil indrettede køkken. Jeg kan da slet ikke forestille mig hvor tidskrævende det vil være for pædagogerne, hvis de skal til at arrangere alle vuggestuebørnenes medbragte mad.
Til gengæld har jeg også en datter på 3 år i børnehaven i samme institution. Her bruger personalet 1½ time på at få spist omkring 22 børn af. Madordningen begrænser dem i at kunne tage på ture og lave aktiviteter med børnene, da rigtig meget tid går med at forberede dagens måltid, selve spisningen og derefter oprydning.
Ja, det er en svær beslutning. Men jeg har nu alligevel sat kryds ud for, at begge mine børn skal tilbydes et sundt måltid mad i vores institution. – Så skal jeg nok sørge for, at de får oplevet en masse spændende ting uden for institutionslivet. (P.s. Jeg smører også hellere end gerne madpakke til min datter – hun elsker madpakker!)

Publiceret 16 November 2010 05:45