Fortæl dog sandheden!

Af FRANK LØBER:

I Hvidovre Avis (9/11) bruger Helle Adelborg (HA) få cm spalteplads på først at fortælle, at Hvidovrelisten ikke vil melde ud, hvorefter hun straks opremser Liste H¿s forslag til budgettet - og giver dem alle en over nakken!

Hvor er lige logikken i det? Jeg nægter at tro, at HA bevidst lyver - så jeg er derfor dybt rystet over, hvordan hun kan gengive Hvidovrelistens budgetforslag så forvrænget, som det er tilfældet i læserbrevet. HA deltog jo selv på det ene budgetmøde, som jeg sammen med Arne Bech og Gert Krogsted blev indbudt til. Foruden HA deltog Borgmesteren, Kenneth Kristensen og Anders Wolff (SF) samt kommunaldirektøren. De sidste må da have undret sig bravt over HA¿s forvrængning af Hvidovrelistens forslag. Men lad mig delagtiggøre læserne i de sande fakta: Bibliotekslukninger er Hvidovrelisten imod. Faktisk har vi foreslået nogle opgaver udlagt fra Rådhuset til biblioteksfilialerne, således at de kunne være blevet endnu bedre ¿kultur-øer¿ i en langstrakt kommune. Besparelserne ved lukninger bliver ikke store ¿ men det gør de negative følger for brugerne i nord og syd. Reduktion af lønsum. Hvidovrelisten har altid ønsket balance i budgettet. Vi foreslog derfor at undlade genbesættelse af ca. 30 af de 700 stillinger, hvor der udskiftes medarbejdere hvert år. For at sikre, at det ikke skulle blive efter salamimetoden, ønskede vi at basere det på dialog og direktionens vurdering af, hvor det ville give mindst gene for borgerne. Så det er da helt ude i skoven, at HA får det eksemplificeret til, at det ville betyde 30 færre ansatte på ét plejehjem! H vil have SFO. Igen ikke korrekt! HA må da have fulgt så meget med under 2. behandling af budgettet, at hun ved, at H stemte imod SFO forslaget. Hvidovrelisten har udtrykt interesse for Hvidovre Fritids Ordning (HFO), hvor vi bl.a. ville undersøge muligheden for at bevare vore selvejende institutioner. HA skriver, at kommunalbestyrelsen skulle finde besparelser på for 42 mill. kr., for at der ville være balance mellem indtægter og udgifter i budget 2011. Tænk, hvor meget lettere øvelsen ville have været, hvis Socialdemokraterne i højere grad havde vist rettidig omhu gennem de sidste mange år med absolut flertal. Så var vi trods den højeste beskatning i Hovedstadsområdet ikke endt i en straffeekspedition overfor lærerne i Hvidovre i form af ensidige afskedigelser svarende til 37 fuldtidsstillinger. Hvidovrelisten mødte med en udstrakt hånd, og nu må vi så desværre bruge tiden på at tilbagevise et ikke blot underlødigt men uhæderligt angreb fra en ledende socialdemokratisk politiker.

Publiceret 16 November 2010 09:00