MAN TIER MENS RETTEN SIDDER

Det er god latin, men åbenbart ikke i sagen om ny skolestruktur.

Efter strukturarbejdsgruppen har afgivet sin indstilling den 8-11, pegende på Engstrandskolen som den skole man mener bør lukkes, er sagen sendt til politisk overvejelse i 12 dage. Midt i det hele peger socialforvaltningen nu fredag den 12-11 på, at ¿det vil da være oplagt at bruge lokaler på Engstrandskolen til en ny daginstitution¿. Mest af alt minder det om en flok gribbe der rusker i kadaveret medens det stadig er levende. Og naturligvis sker det på Hvidovre Avis netudgave. Avisen har jo i vid udstrækning været anvendt af kommunen til at kommunikere med borgerne i denne proces, og herunder ikke mindst med forældre og lærere der på de tre skoler der har været kastet ud i flere måneders utåleligt vakuum. Det kan da godt være at socialforvaltningens mener det er fantastisk at få en børnehave på Engstrand, men man kunne godt have tøjlet sin begejstring i 12 dage, til kommunalbestyrelsen har truffet deres beslutning. Men uanset baggrunden, fremsætter socialforvaltningen nogle udtalelser der er egnet til at påvirke en politisk beslutning, hvilket man burde være meget tilbageholdende med. Ikke mindst for forældrene på Engstrand må det se højst besynderligt ud. Efter min opfattelse har det i det hele taget været kendetegnende for processen, at den har været præget af hastværk, skiftende argumentationer og ikke mindst en elendig kommunikation og processtyring. Forældre og ikke mindst forældrerepræsentanter på skolerne har været nærmest ikke-eksisterende i denne proces, henvist til at blive orienteret gennem avisen - og først dage efter, gennem officielle kanaler. Det har været frustrerende, ødelæggende og uskønt, ikke mindst for de tre skoler der blev udsat for dette. Tre skoler, der har rigeligt at se til i forvejen.

Publiceret 16 November 2010 09:00