SELVMÅL FØR TID?

MILTON GRAFF PEDERSEN med en kort replik til Martin Roald-Arbøl:

I forbindelse med budget 2011 er det vedtaget, at lærerne i Hvidovre i gennemsnit skal undervise ca. 50 timer mere om året. Det betyder en stillingsnedgang på 37 lærerstillinger. Disse stillinger findes sikkert ved naturlig afgang og almindeligt ¿personaleflow¿. Men hvorfor nu det?

Som det sikkert er bekendt skulle vi på budget 2011 finde minimum netto 42 mill. på driften for at få ¿fælleskassens¿ økonomi til at hænge sammen uden straffesanktioner fra staten. Forligspartierne tilstræbte ¿en så lidt indgribende¿ besparelsesrunde som muligt. Vi finansierede blandt andet 32 mill. fra kommunekassen for at betale en gammel skattegæld til staten. 42 mill. er mange penge og alle ved, at det stort set handler om personalekroner og dermed stillinger. Dette er ikke A, F eller T¿s politiske holdning - men det er desværre den økonomiske virkelighed, vi indtil videre befinder os i med den nuværende borgerlige regerings ¿nulvækst¿ politik (læs besparelser) over for kommunerne. Når det nu handler om stillinger, må man som borgmester og arbejdsgiver prøve at se overordnet på hele kommunens virksomhed og i forhold til kommunens samlede opgavevaretagelse. Her falder det i øjnene, at lærerne i Hvidovre underviser ca. 650 timer om året i forhold til omkringliggende og sammenlignelige kommuners lærere, der underviser ca. 700 timer pr. år. Dette er ikke holdbart i længden, når vi som kommune er totalt pressede på økonomien. Sidste år var det 70 pædagog-stillinger (22 mill.) der blev skåret væk samt 3 mill. på rengøringen. Andre år har det f.eks. været administrationen, der har holdt for. Her er vi 70 stillinger under regionsgennemsnittet. De administrative byrder fra regeringen bliver ikke mindre fremover! I øvrigt er 80% af det administrative (HK) arbejde direkte borgerrelateret - hvis nogen skulle have glemt det! Tilbage står folkeskoleområdet og lærernes arbejdstidsaftale. Denne har der ikke været set nøjere på i de 10 år jeg har siddet i økonomiudvalget - men i betragtning af kommunens økonomiske situation, så går den ikke længere! Vi er nødt til at se på det område, som lærerne både er uddannet og ansat til - nemlig at undervise elever! Hvidovre Lærerforening foreslår som besparelse, at elevernes timetal nedsættes fra Undervisningsministeriets vejledende timetal til minimumstimetallet. Er det eleverne, der skal betale ¿regningen¿? Det synes jeg ikke - især når man tager Hvidovreborgernes uddannelsesmæssige baggrund i betragtning. Jeg skal ikke her i Hvidovre Avis tage forskud på kommende forhandlinger imellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Lærerforening - men vi ses ved forhandlingsbordet sidst i november, idet økonomiudvalget har vedtaget ¿at borgmesteren inddrages i forhandlingerne¿. Kommunens dagsorden er sat: Lærerne i Hvidovre skal undervise elverne i samme omfang som kollegerne i de omkringliggende kommuner.

Publiceret 16 November 2010 09:00