SKOLESTRUKTUR UDEN VISIONER

Uddrag af læserbrev af skolebestyrelsesmedlem på Engstrandskolen ELO BRUUN DJERNÆS:

Kære politikere!

Med rapporten om skolestruktur i Hvidovre Kommune kan man finde en meget lang række påstande og formodninger og dette læserbrev vil måske blive tolket på samme måde, men jeg finder det nødvendigt at få flere facts frem i lyset, da det ikke har været muligt for mig at nå udvalg og kommunalbestyrelse på anden måde. 300 børn skal krydse Køgevej Det går nok, men det er ikke godt nok. Bare et barn der mister livet i forsøg på at krydse Gl. Køgelandevej/Hvidovrevej krydset i myldretiden vil være en skamplet på denne skolestruktur, men det kan da løses med en gangtunnel eller et par broer, så børnene kan nå sikkert over Gl. Køge Landevej og forbi busterminalen. Hvad mon sådan et projekt koster? Det står der ikke noget om i rapporten. Der er jo ikke slået nogen børn ihjel i det kryds siden det blev lavet mere trafiksikkert, men der har tilsvarende heller ikke været 300 børn der skal passere i myldretiden. Da skoledistrikterne også søges ændret for andre skoler vil der også skulle laves 2 -3 ekstra lyskryds på bl.a. Brostykkevej. Der er stadig ingen priser i rapporten. Min samlede konklusion (på strukturrapporten, red.) er, at det er en ommer, men at jeg godt forstår, at der generelt har været en holdning i Hvidovre Kommune der kunne forlede os til at se en løsning på alle kommunens problemer ved at nedlægge og sammenlægge skoler. Jeg har selv haft samme holdning og har i dag en anden holdning. Jeg er blevet klogere, men nu har jeg også gjort mig den ulejlighed at læse det meste af det materiale der er tilgængeligt. Jeg har lyttet til eksperter og forskere og er blevet klogere på visioner for læring, læringsmiljøers betydning for læring og folkeskolens udvikling i fremtiden. Jeg er også gået styrket ud af denne proces i min tro på Engstrandskolen, som et godt bud på fremtidens skole. Læs læserbrevet i sin fulde længe på hvidovreavis.dk

Publiceret 16 November 2010 09:00