Hjørnet af Kirkestræde 31 og Laugshusgade anno 1914. (Foto: Hugo Matthiessen og Køge Byhistoriske Arkiv).

Hjørnet af Kirkestræde 31 og Laugshusgade anno 1914. (Foto: Hugo Matthiessen og Køge Byhistoriske Arkiv).

Køge før og nu - Kirkestræde 31 og Laugshusgade

Af
Af Lars Kjær

Køge Byhistoriske Arkiv.

Dagens billede i serien om Køge før og nu viser endnu en velbevaret bygning fra Køge. Bygningen er renoveret ganske meget og har for eksempel fået den bugtede rygning rettet op.
Men det er sket med respekt for de gamle materialer og proportioner. Bemærk for eksempel vinduespartiernes udformning. Selvom der er færre vinduer, har de den samme udformning i dag som dengang.
Brostensbelægningen i krydset er der også stadig og bidrager til at skabe en stemning og helhed i gadebilledet. Den grove grusbelægning der anes i Kirkestræde og Laugshusgade, er i dag erstattet af asfalt og brosten og fortovene er belagt med fliser. Alt sammen til glæde for bilister og fodgængere.
Bemærk også at den gamle brandhane er forsvundet og er erstattet af en granitsten der beskytter hushjørnet mod påkørsler af biler. De gamle rendestene er forsvundet og al kloakering er lagt under jorden.
I Kirkestræde 31 tilbød man sig med ”Fransk Vask og Strygning” på et lille reklameskilt til højre for hoveddøren.

Hjørnet af Kirkestræde 31 og Laughusgade - anno 2010. (Foto: Jens Møller Andersen).

Hjørnet af Kirkestræde 31 og Laughusgade - anno 2010. (Foto: Jens Møller Andersen).

Publiceret 18 November 2010 09:15