Alle partier i skoleudvalget med undtagelse af Hvidovrelisten stemte i går aftes for at anbefale en lukning af Engstrandskolen. Liste H afventer med at tage en beslutning til byrådet på tirsdag.

Alle partier i skoleudvalget med undtagelse af Hvidovrelisten stemte i går aftes for at anbefale en lukning af Engstrandskolen. Liste H afventer med at tage en beslutning til byrådet på tirsdag.

Skoleudvalg:

Luk Engstrand

Af
Anne Ristorp Kraufeldt

Et flertal af politikerne i Skoleudvalget besluttede på et ekstraordinært møde i går aftes at anbefale en lukning af Engstrandskolen.
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og SF besluttede med skoleudvalgsformand Niels Ulsing (F) i spidsen at anbefale kommunalbestyrelsen at lukke skolen i Hvidovre Syd.
Det ekstraordinære skoleudvalgsmøde var tilrettelagt, da man ikke på det ordinære for en uge siden så sig i stand til at træffe en beslutning på det grundlag, der var stillet til rådighed, nemlig en ny skolestrukturrapport fra en nedsat arbejdsgruppe under skoleforvaltningen.
Politikerne havde flere spørgsmål til rapporten ligesom de gerne ville have lejlighed til at gennemgå den modrapport, Engstrandskolen har udarbejdet, hvor man modargumenterer skolestrukturrapporten punkt for punkt.
Desuden havde man indkaldt to skarpe hoveder fra forvaltningen, Jens Charpentier og Sofie Jensen, til at besvare spørgsmål om skoledistrikterne.
Men lige lidt hjalp det for Engstrandskolens aktive forældre, lærere og ledelse, der havde arbejdet for et andet udfald....
På mødet anbefalede udvalget bl.a. også, at skoledistrikterne justeres, at fritidshjemmet Engstrand nedlægges pr. 1. august, at ordblindegruppen overflyttes til Sønderkærskolen, at 10. klasse bliver på Engstrandskolen.
Hvidovrelisten gav på mødet i aftes ikke udtryk for deres holdning til skolelukningen. De tager stilling på kommunalbestyrelsesmødet på tirsdag.

Publiceret 18 November 2010 17:33