Skoleplan

I Lejre Lærerforening afventes med spænding det politiske udkast til Skoleplan. Vi forventer en Skoleplan, der skaber de rette rammer for, at børnene i Lejre Kommune får den bedste undervisning. Det forudsætter bl.a., at eleverne på alle skoler som minimum får det vejledende timetal i alle fag og har veluddannede lærere og børnehaveklasseledere. Det har Lejre Lærerforening et bud på i det opdaterede forslag til skoleplan, der nu er sendt til de politiske partier og skolebestyrelserne.* Og så er det ikke bare noget vi synes, men derimod forskningsbaseret. Senest i rapporten fra AKF, Anvendt kommunalforskning, hvor nogle af de parametre, for hvad der kendetegner en god skole, er : Lærere, der underviser i deres linjefag eller har tilsvarende kompetencer, og som har høje forventninger til eleverne. Lærere, der bruger tid på at forberede sig En klar og tydelig ledelse i forvaltningen, der stiller krav og går i dialog med skolen. En klar og tydelig ledelse på skolen, der stiller klare krav til lærerne. Marianne Lund Formand Lejre Lærerforening *Skoleplanen fra 18.11.2010 kan ses på vores hjemmeside sammen med de uddybende bemærkninger, der er sendt til politikere og skolebestyrelser: www.kreds42.dk

Publiceret 19 November 2010 14:24