Stryhns – planloven og støjgrænser

Egon Willemoes på Tranevej I Roskilde har den 5. november nogle bemærkninger i Roskilde Avis om Roskilde Kommunes behandling af virksomheden Stryhns i Himmelev. Jeg bliver nødt til at kommentere nogle forhold i det åbne brev til miljøministeren Karen Elle-man, for derved at give et mere nuanceret billede af sagen: Egon Willemoes mener, at kommunen skal sørge for, at industri placeres i industriområder. Men kommunen har ikke hjemmel til eller er forpligtet til at flytte eksisterende lovlig industri til industriområder. Virksomheden Stryhns har ligget på matriklen allerede før parcelhusene blev bygget og en eksisterende lovlig virksomhed kan kommunen ikke flytte til et andet sted. Selve Stryhns er i kommuneplanen dækket af en kommuneplanramme, der udlægger området til erhvervsvirksomhed, mindre industri- og værkstedsvirksomhed mm. Bebyggelsespro-centen er på 30. Det er inden for disse rammer lokalplanen er vedtaget. Kommunen har valgt at give mulighed for en udvidelse af virksomheden med en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 25 til 30. Med en udvidelse af bebyggelsen på 5% vil Stryhns med den nuværende teknologi kunne udvide produktionen på 20-30% og der ikke tale om en for-øgelse på 50 % i produktionsafsnittet som Egon Willemoes skriver. Ifølge vores oplysninger har produktionen gennem en årrække været ensartet. Vi har på den baggrund vurderet, at produktionen ikke er udvidet i de sidste 6 år, og at laste/losse forholdene hos Stryhns heller ikke har ændret sig siden 2006. I 2006 fik Stryhns udarbejdet en støjberegning, som viste, at støjkravet var overholdt. Hvis Stryhns udvider eller ændrer produktionen, vil Roskilde Kommune vurdere behovet for en ny støjmåling/beregning. Torben Jørgensen Formand for Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune

Publiceret 19 November 2010 14:24