Takker så ærbødigs

Det er så ganske udleverende, når hr. Lindskov (K) også demonstrerer sine oratoriske talenter på tryk. Desværre synes der hos bemeldte politiker at herske en ubændig trang til at anvende et, skal vi kalde det lidet konservativt sprogbrug? Således indeholder hr. Lindskovs svar til mig vanen tro mere latrin end latin! Faktisk er hr. Lindskovs egenartede sprogbrug, beskyldninger og fornærmelser kendt fra stort set samtlige af hans indlæg imod enhver, der ikke lige kan få øje på hr. Lindskovs fremragende talenter! Måske burde et assertions- og kommunikationskursus seriøst overvejes! Når man som politiker med støtte fra selveste Kulturministeren udråber Roskilde som værende ”musikbyen” og roser dette i høje toner, går alle vel ud fra, at dette også omfatter tilstedeværelsen af Rockmuseet, eller tæller det ikke med i hr. Lindkovs musiske univers? Hvis det ikke gør, kan det så skyldes, at det handler om rock og ikke om Schubert? Jeg vil tillade mig at gengælde hr. Lindskovs elskværdigheder ved at påpege en uomgængelig sandhed, nemlig at det er fejlagtigt at tro, at fordi man selv ”tager ansvar”, så slipper man samtidig selv for at stå til ansvar – det gør man ikke! Nu har jeg en bred ryg, så hr. Lindskov vanlige insinuationer giver ingen søvnløse nætter. Til gengæld burde visheden om, at kan man ikke styre sig selv, kan man heller ikke styre andre, give stof til eftertanker hos en karrierepolitiker. Så inden hr. Lindskov går for vidt, bør han betænke, at fra det ophøjede til det latterlige, er der kun et meget lille skridt! Bjørn Atlar Rughaven 49, Roskilde

Publiceret 19 November 2010 14:24