Rene Tuekær, Faxe kommune bliver formand for Trekilde Forsyning. (Arkivfoto).

Rene Tuekær, Faxe kommune bliver formand for Trekilde Forsyning. (Arkivfoto).

Fusion af Faxe Forsyning og Stevns Forsyning

Faxe Kommune og Stevns Kommune har besluttet at indgå en hensigtserklæring om fusion af Faxe Forsyning og Stevns Forsyning. Det nye selskab skal hedde Trekilde Forsyning.
- Fusionen vil skabe et stærkt strategisk udgangspunkt for begge kommuner i en branche, der står over for mange udfordringer i de kommende år. Udfordringerne vil føre til krav om større effektivitet i de enkelte selskaber. Erfaringer fra andre forsyningsbrancher viser, at de selskaber, der starter en konsolidering tidligt, også er dem, der har de bedste vilkår fremadrettet, siger borgmester Poul Arne Nielsen, Stevns kommune, der ser frem til samarbejdet.
Poul Arne Nielsen mener derfor, at en fusion på nuværende tidspunkt skaber de bedst mulige forudsætninger for at imødekomme de fremtidige udfordringer.
Bestyrelsen for Trekilde Forsyning bliver på otte personer. De to kommuner udpeger hver tre bestyrelsesmedlemmer og medarbejderne udpeger de sidste to medlemmer.
Formand for Trekilde Forsyning bliver René Tuekær fra Faxe Kommune, mens Flemming Petersen fra Stevns Kommune bliver næstformand.

Oplagt at arbejde sammen

Knud Erik Hansen, borgmester i Faxe Kommune, siger, at det er helt oplagt at arbejde sammen med Stevns Kommune også på forsyningsområdet:
- Vi har de samme udfordringer i selskaberne med alt lige fra administration, kloakering i det åbne land, klimaet og med udledning fra renseanlæggene til de samme åer. Derfor gælder det om at stå sammen for at få mest ud af de ressourcer, de to selskaber har hver især i dag. Så vi gennemfører fusionen for at opnå stordriftsfordele samtidigt med, at vi får endnu mere service til borgerne og endnu mere fokus på miljøet.
De administrative funktioner i Trekilde Forsyning samles i Haslev på Jens Chr. Skous Vej, hvor Faxe Forsyning holder til i dag. John Buur Christiansen fra Faxe Forsyning fortsætter som administrerende direktør, mens Jesper Koziara fra Stevns Forsyning fortsætter som teknisk direktør i Trekilde Forsyning.
Navnet ”Trekilde” kommer fra ”Tryggevælde”, der betyder ”tre kilder”. Tryggevælde å er cirka 35 km lang og afvander store dele af Østsjælland i området mellem Haslev og Store Heddinge.
Spildevandstaksterne i de to kommuner forbliver forskellige, fordi aktiviteterne juridisk set bevares i to selvstændige selskaber. Det vil også fortsat være de to kommuner, der hver for sig godkender taksterne for vand og spildevand, godkender spildevandsplaner og fører tilsyn med renseanlæggene.
De to selskaber indleder nu de nærmere forhandlinger om en fusion, og de to kommuner forventer at tage endelig stilling til fusionen efter årsskiftet.
pm

Publiceret 22 November 2010 16:15