Engstrandskolens dage er måske talte. Det afgøres i aften. Derefter er der høringsperiode.

Engstrandskolens dage er måske talte. Det afgøres i aften. Derefter er der høringsperiode.

¿Det giver ingen mening at pege på andre skoler¿

Et flertal i skoleudvalget bestående af A, F, O og C stemte onsdag for en nedlæggelse af Engstrandskolen - dermed er der formentlig også flertal i byrådet, når der stemmes i aften

Et flertal af politikerne i Skoleudvalget besluttede på et ekstraordinært møde i onsdags at anbefale en lukning af Engstrandskolen.

Af
ark

Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og SF besluttede med skoleudvalgsformand Niels Ulsing (F) i spidsen at anbefale kommunalbestyrelsen at lukke skolen i Hvidovre Syd. Kommunalbestyrelsen skal stemme om forslaget i aften. Det ekstraordinære skoleudvalgsmøde var tilrettelagt, da man ikke på det ordinære den 11. november så sig i stand til at træffe en beslutning på det grundlag, der var stillet til rådighed, nemlig en ny skolestrukturrapport fra en nedsat arbejdsgruppe under skoleforvaltningen. Politikerne havde flere spørgsmål til rapporten, ligesom de gerne ville have lejlighed til at gennemgå den modrapport, Engstrandskolen har udarbejdet, hvor man modargumenterer skolestrukturrapporten punkt for punkt. Er overbevist Niels Ulsing, er du nu blevet klogere på de spørgsmål, I brændte inde med i skoleudvalget? - Vi blev i udvalget overbeviste om, at de problemer, der vil opstå ved, at en del elever skal krydse Gl. Køge Landevej for at komme til Dansborgskolen, kan løses på en forsvarlig måde. Det vil ikke nødvendigvis koste flere millioner at sikre krydset yderligere, siger skoleudvalgsformanden. I havde også bedt skoleforvaltningen om et nyt oplæg til skoledistrikterne, hvis man lukker Engstrandskolen? - Ja, vores bekymring gik på, at den nye skolestruktur lagde op til, at alt for mange elever skulle passere Avedøre Skole for at komme til deres distriktsskole, Enghøjskolen. Vi fik drøftet skoledistrikterne, men afventer at tage stilling til kommunalbestyrelsesmødet (i aften -red.), da flere ting kan nå at ændre sig på mødet, siger Niels Ulsing. Distriktet omkring Enghøjskolen skal sikres, så der igen indlemmes et parcelhusområde til distriktet, således at man får en blanding af eje- og lejeboliger på Enghøj. Det skal sikre flere ressourcestærke forældre på skolen. 11 skoler slet ikke vejene frem Du har tidligere været imod en skolenedlæggelse. Hvad har overbevist dig om at en nedlæggelse af Engstrandskolen er vejen frem? - Jeg havde jo til det sidste et håb om, at rapporten kunne føre til, at kommunen godt kunne bære 11 skoler. Men rapporten viser ret tydeligt, at der vil ske alt for mange omvæltninger, og at rigtig mange elever skal vandre langt, hvis vi skal bevare alle 11 skoler. Nedlæggelsen af Engstrandskolen er det eneste rigtige for at sikre, at de resterende 10 skoler vil være mindst to-sporede fremover. Det giver ingen mening at pege på andre skoler. Nu får vi de bedst mulige skoledistrikter på de 10 andre skoler, det er langtidsholdbart. Det er hovedargumentet. Den løsning kunne vi ikke have fået på nogen anden måde... Har Engstrandskolens ¿modrapport¿ til skolestrukturrapporten slet ikke gjort indtryk? - Jo, i høj grad ligesom de øvrige høringssvar og e-mails, vi har modtaget. Derfor har vi også måtte have fat i alle hjørner og alle detaljer, siger Ulsing. Èt af argumenterne fra Engstrandskolen har været, at grundtilskuddet på 2 mio. ikke kan spares hér, hvis 10. klasse skal blive på Engstrand. Er I blevet klogere på økonomien? - Vi er blevet meget klogere. Vi har ikke direkte tal på, hvor meget 10. klasse skal have i grundtilskud, men det er klart, at det aldrig vil være 2 mio. kr. som hele Engstrandskolen får. Vi taler måske 500.000 kr. Tilskuddet skal jo passe til funktionen. Og oven i købet kan den halve million måske hentes på en omstrukturering af fritidshjemsområdet... Engstrandskolen argumenterer også, at det vil koste mange penge at ombygge Dansborgskolen? - Vi får et estimat på resten af økonomien inden kommunalbestyrelsesmødet. Men der er helt klar politisk vilje til at finde midlerne til at optimere Dansborgskolen. Pengene skal formentlig findes på bygningsvedligeholdelseskontoen, som vi i økonomiudvalget har valgt ikke at sætte prioriteringer på, ind til sagen om en skolelukning er på plads... Ingen snak om indeklima Forældrene på Engstrandskolen har også klaget over, at ¿deres børn skal over på en skole med dårligt indeklima i stedet for de lyse, lækre lokaler på Engstrand. Hvad siger du til det argument? - Indeklimaet er en helt anden sag end skolestrukturrapporten. De to ting skal adskilles skarpt. Vi vil ikke acceptere, at der er indeklimaproblemer på nogen af vores skoler. Og skulle Dansborgskolen stadig have problemer, skal vi selvfølgelig kigge på det også, - men uden at blande det sammen med en skolelukning, siger Niels Ulsing. På skoleudvalgsmødet onsdag anbefalede udvalget bl.a. også, at fritidshjemmet Engstrand nedlægges pr. 1. august, at ordblindegruppen overflyttes til Sønderkærkolen, og at 10. klasse bliver på Engstrandskolen. Hvidovrelisten gav på mødet i onsdags ikke udtryk for deres holdning til skolelukningen. De afventer kommunalbestyrelsesmødet i aften tirsdag. De fleste forventer dog, at Hvidovrelisten stemmer imod en skolelukning og at Venstre formentlig - jvf. artikel i denne avis - er splittede i spørgsmålet.

Publiceret 23 November 2010 09:00