Afgørelsens time

I aften beslutter kommunalbestyrelsen om Engstrandskolen skal lukkes

I aften - tirsdag den 23. november - er der møde i kommunalbestyrelsen. Mødet begynder - helt traditionelt - kl. 18.00.

Men der er et enkelt punkt på dagsordenen som alle måder ikke kan siges at være ¿traditionelt¿ - det skal nemlig besluttes, om Hvidovre Kommune skal nedlægge en skole. Der er offentlig spørgetid kl. 18.00 - umiddelbat inden kommunalbestyrelsesmødet og det er aldeles oplagt, at der her vil blive stillet spørgsmål til den sandsynlige beslutning om at lukke Engstrandskolen. Af andre interessante punkter på dagsordenen skal der her fremhæves: Kommunens finansielle strategi. Udbudsstrategi for Hvidovre Kommune. Måltal for kommunale medarbejdere med ikke-vestlig baggrund. I alt er der 22 punkter, der skal debatteres og diskuteres.

Publiceret 23 November 2010 09:00