Forældrene var følelsesladede under mødet med embedsmænd fra kommunen.

Forældrene var følelsesladede under mødet med embedsmænd fra kommunen.

Forældre ville diskutere skolestrukturrapport

Vrede forældre fra Engstrandskolen mødtes mandag aften med Hvidovre Kommunes Skole- og Kulturforvaltning. Nu vil forældrene mødes med politikerne

Engstrandskolen er den skole det bedst kan betale sig at nedlægge, hvis den samlede kvalitet i Hvidovre skolevæsen skal hæves.

Af
key

Det er, som tidligere beskrevet i Hvidovre Avis, konklusionen i rapporten om en ny skolestruktur i Hvidovre. Men den konklusion har de berørte forældre til børn på Engstrandskolen selvsagt meget svært ved at acceptere. Derfor blev selve indholdet af rapporten da også drøftet - til tider ganske højrøstet - da kulturdirektør Erik Pedersen og skolechef Ulla Blom Kristensen sidste mandag aften mødtes med en stor gruppe forældre på Engstrandskolens lærerværelse. Især var forældrene utilfredse med, at rapporten efter deres mening ikke grundigt nok beskriver økonomien i projektet, trafiksikkerheden og ikke mindst Engstrandskolens gode faciliteter og læringsresultater. Netop de gode faciliteter på skolen har imidlertid været med til, at afgøre, at forvaltningen har peget på netop Engstrandskolen i forbindelse med en skolelukning. En kombination af økonomi og kvalitet - Det handler om den samlede kvalitet i et skolevæsen. Den samlede skolestruktur vejer tungest, det er den vigtigste begrundelse, så det har ikke noget at gøre med Engstrandskolens faglige kvalitet, men de bygninger politikerne får rådighed over giver så rigeligt råd til det. Den værdi der skal tilføres Dansborgskolen er mindre end det man kan få ud af skolen, sagde kulturdirektør Erik Pedersen. Det fik flere forældre til at udbryde, at rapportens konklusion efter deres mening bærer præg af det belejlige i at Engstrandskolen ved en lukning let kan anvendes til andre formål. - Hvordan kan man kalde jeres arbejde for en rapport, når den er udarbejdet på 27 timer. Man kan ikke lave en rapport på så kort tid, så kald den hellere for et notat. Og så er det altså et notat, der berører over 40.000 mennesker og 2.000 børn, sagde Birger Bruun, der er far til to børn på Engstrandskolen. En anden forælder sagde direkte, at ¿det lugter af at det er eneste årsag til at lukke Engstrandskolen. Det er visionsløst¿. Både kulturdirektøren og skolechefen understregede imidlertid, at det er en kombination af økonomi og kvalitet i det lokale skolevæsen, der har haft betydning for rapportens konklusion. Den del af mødet, der skulle have handlet om flytningen af børnene på den mest muligt skånsomme måde, var således ikke det, der pt. interesserede de mange fremmødte forældre mest. Det fik kulturdirektøren til at love, at der vil blive endnu et møde, hvor den del af en eventuel skolelukning kan blive drøftet. - Vi holder gerne et møde til, og et til, hvis det er nødvendigt, for det er klart, at vi vil forsøge, såfremt det bliver besluttet at Engstrandskolen skal lukkes, at flytningen af børnene sker i en dialog med forældrene, sagde Erik Pedersen. Mandag aften var der dog mere stemning blandt forældrene til at fortsætte diskussionen om rapportens indhold. - Det er helt åbenlyst, at vi skal have fat på nogle politikere, og vi håber, at vi aldrig kommer til at se jer igen, sagde skoleleder Henrik Rømer Nielsen med et stort smil til sine to chefer fra kulturforvaltningen.

Publiceret 23 November 2010 09:00