(Colourbox).

(Colourbox).

Fortsat mulighed for gratis rådgivning

Advokatvagten i Køge fortsætter tilbud om gratis rådgivning på Køge Rådhus hver torsdag.

Advokatrådet har i de senere år erfaret, at et stigende antal advokatvagter oplever problemer med at rekruttere advokater til bemanding af advokatvagterne. Nogle steder har det ført til at de lokale advokatvagter er blevet nedlagt.
Siden 2004 er der således lukket 13 advokatvagter i Danmark, men i Køge fortsætter ordningen. I Advokatvagten Køge deltager Ret & Råd, Advokathuset og ADVODAN Køge, som alle vurderer Advokatvagten som en vigtig institution i lokalsamfundet, og som en mulighed for borgerne til at søge et indledende gratis råd ved behov.
I Køge har Advokatvagten en stigende søgning, som blandt andet skyldes, at Retten er flyttet til Roskilde. Der har således været 358 rådgivninger sidste år, og antallet af henvendelser steg med 6,9 procent i forhold til år 2008.
Den nye ordning om behandling af småsager og forældreansvarssager har forventeligt skabt mere behov for rådgivning af borgere i Køge kommune samt borgere fra en del af Stevns kommune, der ellers ville skulle tage helt til Roskilde for at få rådgivning i forbindelse med uenighed om blandt andet samvær og familieretlige forhold.
Desuden har den finansielle krise medført nye typer rådgivningsopgaver omkring vanskeligheder ved salg af ejendomme i skilsmisseboer og nødlidende ejendomme, gældsanering samt arbejdsløshed.
Advokatvagterne yder grundlæggende rådgivning i alle sager. Rådgivning kan gives anonymt og er åben for alle uanset indtægt. Typisk vil denne grundlæggende rådgivning give borgene mulighed for at vurdere, om et krav er berettiget og af juridisk karakter.
Rådgivningen omfatter ikke blot de juridiske spørgsmål af betydning for tvisten, men ligeledes de praktiske og økonomiske konsekvenser af at gå videre med sagen.
Advokatvagten Køge træffes hver torsdag klokken 16-17 på Køge Rådhus og er åben for alle. I hele december holder Advokatvagten i Køge lukket, men ordningen er tilbage torsdag den 6. januar.
mr

Publiceret 23 November 2010 16:15