- Det er en dårlig løsning at lukke Engstrandskolen, mener Mogens Leo Hansen (T)...

- Det er en dårlig løsning at lukke Engstrandskolen, mener Mogens Leo Hansen (T)...

Liste T siger nej...

Mogens Leo Hansen stemmer i aften imod en lukning af Engstrandskolen - krysteragtigt, at Liste T ikke går i dialog, siger Niels Ulsing

Budgetforliget mellem A, F, C og T synes nu lettere sprængt af Liste T, som går imod beslutningen om at lukke en skole.

I går - dagen før kommunalbestyrelsen skal stemme for eller imod lukningen af Engstrandskolen - meldte Liste T¿s byrådsmedlem Mogens Leo Hansen ud, at han ikke agter at stemme for en skolelukning. - Jeg synes simpelthen ikke arbejdsgruppens skolestrukturrapport er god nok. Argumentationen i rapporten er ikke orden, siger Mogens Leo Hansen til Hvidovre Avis i går eftermiddags. På trods af at Liste T var med i budgetforliget tidligere i efteråret, mener Mogens Leo Hansen ikke, at der er tale om en sprængning af dét forlig. - I budgetforliget aftalte vi, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, og at vi derefter skulle tage stilling til en skolelukning. Forliget lød ikke på en skolelukning... Stemmer du så imod en skolelukning, imod lukningen af Engstrandskolen eller er det udelukkende rapporten, du ikke mener er god nok? - Det er argumenterne i rapporten. Jeg har ikke noget specielt forhold til Engstrandskolen, siger Mogens Leo Hansen. Undrende Ulsing At Liste T stemmer imod nedlæggelsen af Engstrandskolen kommer meget bag på skoleudvalgsformand Niels Ulsing (F), da Hvidovre Avis får fat i ham i går kl. 15.30. Niels Ulsing, Mogens Leo Hansen mener ikke, at han sprænger budgetforliget ved at stemme imod? - Sådan kan man nok godt udlægge det. Men det var min helt klare opfattelse, at parterne i forliget ville stå bag det resultat, skolestrukturrapporten kom frem til. I det mindste kunne Liste T have kontaktet os. Det undrer mig meget... Liste T mener, at rapporten ikke er gennemarbejdet? Det er du vel ikke enig i. - Nej, det er jeg selvfølgelig ikke. Ellers ville vi ikke have truffet en beslutning ud fra den. Jeg synes godt, Liste T kunne have gået i dialog med os, hvis det er deres holdning. Vi har trods alt holdt to skoleudvalgsmøder inden denne udmelding. Det havde klædt dem. Jeg synes faktisk, det er lidt krysteragtigt, siger Niels Ulsing. Mogens Leo, Hansen, hvordan skulle argumentationen i rapporten have lydt for, at I kunne gå ind for en lukning af Engstrandskolen? - For det første er den økonomiske vurdering ikke god nok. For det andet skulle man have været bedre til at forklare, hvorfor skolevæsenet ikke bliver dårligere af en lukning. Vi får bl.a. farligere skoleveje, siger Mogens Leo Hansen. Han anfægter, at økonomien i at flytte børn til Dansborgskolen og dernæst flytte hjemmeplejen fra Dansborg til Engstrandskolen ikke virker logisk. Han peger også på, at Hvidovre Lærerforening også mener, at en lukning vil skabe flere problemer end den løser. - Oven i skal lægges de udgifter som en rimelig sikring af skolevejen hen over Gl. Køge Landevej vil koste. Ud over at skolevejen, alt andet lige bliver, noget farligere for mange andre elever i Hvidovre. Sammenlagt betyder det, at den løsning rapporten foreslår, kan gå hen og blive dyrere og dårligere, end ved at bevare Engstrand som skole... Tallene snyder - Endelig peger rapporten på, at fagligheden bliver bedre i større skoler. På baggrund af regeringens eftersyn af folkeskolen siges dette generelt, og det forsøges underbygget med data om afgangsklassernes gennemsnitskarakterer for Hvidovres skoler. Men tallene for Engstrand snyder, siger Mogens Leo Hansen og henviser til, at elever fra hele Hvidovre med læseproblemer er samlet på Engstrandskolen, og at disse ordblinde elever tæller med i karaktergennemsnittet. - Ydermere har denne fejlagtige henvisning til ringere faglighed ført til, at lærerne på Engstrandskolen føler sig dårligt behandlet af skoleforvaltningen. Dette er ekstra uheldigt, da det stiller spørgsmålstegn ved, om en lukning kan ske på en ordentlig måde, og om det kan lade sig gøre at få overgangen til at blive så nem som muligt, siger Mogens Leo Hansen, som dog ¿anerkender de problemer, der er med et-sporede skoler¿. ark

Publiceret 23 November 2010 09:00