En skønne dag vil nogen måske blive helt nostalgiske ved at se tilbage på den tid, hvor bilerne kørte på benzin og de gammeldags tog ustandseligt stoppede trafikken.

En skønne dag vil nogen måske blive helt nostalgiske ved at se tilbage på den tid, hvor bilerne kørte på benzin og de gammeldags tog ustandseligt stoppede trafikken.

Mørke samler gamle oplysninger i ny forening

Lokale kræfter i Mørke arbejder på at lave forening for at videreføre egnsarkivet

Af
Af Mogens Greve

I lokaler på Lindegården gemmes mange unikke oplysninger om Mørke Sogn i Gl. tid.
Nu har en kreds af personer fundet ud af, at dette materiale kan risikere at glide ud af Mørkes hænder, da der p.t. ikke er nogen til at tage sig af arbejdet med egnsarkivet.

Vennekreds
Kredsen ønsker at bevare materialet for eftertiden i Mørke og vil derfor forsøge at få egnsarkivet op at stå på en mere tidssvarende måde.
Der er oprettet en vennekreds som har holdt nogle møder, og der er nedsat et udvalg bestående af Else Balle, Viggo Jensen og Jørn Fogt.

Generalforsamling
”Vi har fundet ud af, at Mørke Sogn i Gl. tid mod forventning ikke er en bestående forening, og derfor forventer vi at indkalde til en stiftende generalforsamling formentlig allerede i januar 2011,” fortæller udvalgsmedlem Jørn Fogt.
”Det bliver et større arbejde at få egnsarkivet videreført, og det ville det være dejligt, om der måske er andre i Mørke Sogn som har lyst og lejlighed til at være med. Det kan både være ældre som ligger inde med oplysninger - og yngre med lyst til og viden om IT, arkivering, skanning m.m.
Man har allerede fået tilsagn om 10.000 kroner fra Mørke Sparekasses Fond til indkøb af IT-udstyr.

Publiceret 23 November 2010 09:31