Solrøds borgmester Niels Hörup var blandt deltagerne i politikermøde om klima, som blev holdt i regionshuset i Sorø den 22. november. (Foto: Gert Ellegaard).

Solrøds borgmester Niels Hörup var blandt deltagerne i politikermøde om klima, som blev holdt i regionshuset i Sorø den 22. november. (Foto: Gert Ellegaard).

Politikerne fulgte op på borgernes klimadagsorden

Der skal sættes fokus på bæredygtige sammenhængende energisystem, klimavenlige adfærdsændringer, transport og infrastruktur samt udvikling af klimateknologi
Det var politikernes helt klare udmelding, som mandag den 22. november var samlet i Region Sjælland for at diskutere klimaindsatsen.
55 politikere fra Folketing, kommuner og Region Sjælland diskuterede, hvordan de med udgangspunkt i Borgernes KlimaKatalog vil prioritere og fremme borgernes klimadagsorden.
Og hvordan kommuner, region og Folketing sammen med andre aktører kan fremme denne indsats for klimaet.
Borgernes KlimaKatolog er resultatet af diskussioner og anbefalinger blandt 225 borgere fra hele regionen, der 30. oktober var samlet i Haslev Hallerne til Region Sjællands borgertopmøde om klima.
Resultatet af mandagens møde bliver Politikernes Klimadokument, som i løbet af næste uge sendes til alle deltagerne i Region Sjællands borgertopmøde om klima.
Politikernes Klimadokument er vedlagt, og kan ses på Region Sjællands hjemmeside www.regionsjaelland.dk .
Borgernes KlimaKatalog er på over 130 sider. Det kan læses på hjemmesiden www.regionsjaelland.dk/borgertopmoede2010 , hvor der også er mulighed for at se filmreportager fra regionens borgertopmøde om klima.

Der blev lyttet godt efter. (Foto: Gert Ellegaard).

Der blev lyttet godt efter. (Foto: Gert Ellegaard).

Pluk fra Borgernes KlimaKatalog

* Offentlige myndigheder skkal gå foran og være CO2 neutrale i 2020.
* Der er brug for mere viden om, hvad der er op og ned i klimasnakken – hvad virker og hvad koster det?
* Indfør obligatoriske ejendomssyn for blandt andet CO2-forbrug.
*Klima-ambassadører, der kan fortælle om regionens initiativer på energiområdet.
* Politikerne skal gå foran. Klima er for vigtigt til at regionens klimaindsats er afhængig af partipolitik og valgperioder.
* Region og kommuner skal gå foran ved at stille klima- og energikrav til deres leverandører.
* Gør Region Sjælland til et stort klima-eksperimentarium. Gør regionen til et udstillings- og uddannelsesområde.

Professor og formand for Klimakommissionen, Katherine Richardson, talte om Klimakommissionens vurderinger og anbefalinger. (Foto. Gert Ellegaard).

Professor og formand for Klimakommissionen, Katherine Richardson, talte om Klimakommissionens vurderinger og anbefalinger. (Foto. Gert Ellegaard).

MF Helge Adam Møller var blandt deltagerne til Region Sjællands politikermøde om klima. (Foto: Gert Ellegaard).

MF Helge Adam Møller var blandt deltagerne til Region Sjællands politikermøde om klima. (Foto: Gert Ellegaard).

Publiceret 23 November 2010 08:45