Af Ole Adrian Sørensen

Af Ole Adrian Sørensen

Skolen har et navn

For et par år siden dukkede et notat op på politikernes bord. Signalet i Perspektivnotat 2009 var så tydeligt, at selv en elev i første klasse kunne forstå det: Hvidovre har en overkapacitet på skoleområdet. Det handlede om i omegnen af 1.000 ledige pladser. Før 2009 havde det længe været tabu i de fleste politiske fora overhovedet at overveje, hvorvidt 11 skoler måske var i overkanten til at servicere omkring 5.600 skolebørn. Men tanken modnedes langsomt hos et flertal i kommunalbestyrelsen. Da man for et par måneder siden forhandlede næste års budget på plads, tog man derfor initiativ til at se på antallet af skoler. Global finanskrise, stigende ledighed og skattestop har været medvirkende faktorer til, at også Hvidovre i en årrække hvert år har måttet spænde livremmen ind. Det kommer næste år til at gå ud over 37 af Hvidovres skolelærere, som via en omlægning - en forøgelse - af deres kollegers undervisningstid, bliver sparet væk. Denne øvelse gennemføres for at spare penge og er ikke en konsekvens af en skolelukning. Den økonomiske situation er altså i Hvidovre på ingen måde af en sådan karakter, at der i de kommende års budgetter er flere penge til skolevæsenet. Snarere tværtimod. Den 8. november landede så en meget grundig rapport om skolestrukturen i Hvidovre på politikernes bord. En kompetent arbejdsgruppe var - som en umiddelbar konsekvens af årets budgetaftale sat på en opgave - nemlig at pege på konsekvenserne af en skolelukning. Konklusionen er ganske klar - en skolelukning vil på sigt medføre en besparelse og vil komme til at betyde, at de øvrige 10 skoler bliver to- eller tresporede på en ¿hensigtsmæssig måde¿. Rapporten anbefaler, at den økonomiske gevinst forbliver i skolevæsenet. Lukningen af en skole handler altså ikke om at spare penge - men om at omfordele de midler, den økonomiske situation stiller til rådighed. En skolelukning er således principielt til glæde og gavn for alle Hvidovres skoleelever. Der har i de sidste par år været bred opbakning til at lukke en skole. Fra borgere og lærere. Og nu har skolen så fået et navn - Engstrandskolen. Det giver naturligvis anledning til mange protester fra lærere og forældrekreds. Sådan må det være. Naturligvis ¿forsvarer¿ man sin skole med næb og klør. Men overordnet flytter det ikke på det faktum, at det er en rigtig god idé at lukke en skole.

Publiceret 23 November 2010 09:00