- EN SKÆNDSEL FOR PARTIET!

- og du burde skamme dig, skriver PER BRIXUM til kredsformanden:

Replik til kredsformand Jørgen Spang Poulsen

Det er sørgeligt at du i din egenskab af kredsformand for socialdemokraterne i Hvidovre går i pressen og kritiserer partiforeningen Dansborg for at værne om socialdemokratiske dyder. Her tænker jeg på ordentlige skoleforhold, en anstændig lærertidsaftale, ordentlige biblioteksforhold og ordentlige institutionstakster for børnefamilierne i kommunen. Det er chokerende at konstatere at du som kredsformand hylder og applauderer at den socialdemokratiske kb-gruppe gennemfører mærkesager for Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ved at gennemføre store besparelser, en eventuelt nedlæggelse af skoler og biblioteker, som de to partier i årevis har ønsket her i Hvidovre. Samtidig kritiserer du vor partiforening og påstår at vi intet har at tabe ved at kritisere budgetforliget med påstanden ¿de har intet gjort for at deltage i eller påvirke forhandlingerne¿ en påstand der er direkte i uoverensstemmelse med sandheden, idet kb-gruppen ikke har inviteret foreningen til at deltage i disse forhandlinger. Du er en skændsel for partiet og burde skamme dig. Din og din kb-gruppes holdninger fortæller mere om jeres ønske om egen vinding, end om en solidarisk holdning overfor de svageste i samfundet, der nu rammes af jeres ¿heroiske¿ budgetaftale.

Publiceret 23 November 2010 09:00