Hvem laver selvmål?

En replik til borgmesteren fra Lærernes formand FLEMMING ERNST:

Borgmesteren skriver i Hvidovre Avis om selvmål. Jeg ved ikke, hvem der laver selvmål, men jeg er nødt til at rette et par faktuelle fejl i indlægget.

1: Lærernes arbejdstid er blevet ændret grundlæggende fire gange i de seneste 10 år. Senest i forbindelse med indgåelse af overenskomsten i 2008, hvor lærernes arbejdstidsaftale over hele landet blev ændret. Ændringen gav lærerne mulighed for en meget mere fleksibel tilrettelæggelse af deres arbejde uden bureaukratiske bindinger. Jeg ved ikke, hvordan arbejdstidsaftalerne har været behandlet i Økonomiudvalget, men jeg ved, at kommunen ved flere af forhandlingerne har haft konsulenter fra Kommunernes Landsforening tilknyttet, hvilket jeg går ud fra, Økonomiudvalget i det mindste er orienteret om. Der er også skåret på skoleområdet adskillige gange i løbet af de seneste 10 år. Området gik ikke fri med vedtagelsen af 2010 budgettet. Med vedtagelsen af 2006 budgettet blev lærernes undervisningstid hævet, hvilket gav en større besparelse til kommunen. 2: Lærerne i Hvidovre underviser 648 timer årligt. Kommunernes Landsforening har i foråret lavet en undersøgelse af lærernes undervisningstid i alle landets kommuner. Det viser sig, at lærerne i gennemsnit underviser 653 timer. Uden at blive for teknisk, så findes der tre udgaver af lærernes arbejdstidsaftaler. I de to varianter regnes rent teknisk mere med til undervisning, end der gør i aftalen i Hvidovre. Det betyder, at lærere i kommuner der har én af de to andre varianter af arbejdstidsaftalen, automatisk har 30 timers mere undervisning registreret, end man har i Hvidovre. Uden reelt at udføre mere undervisning. 3: Hvis man sparer 37 stillinger, vil det have konsekvenser for nogle opgaver i skolen. Man kan ikke fjerne 62.000 arbejdstimer fra skolen, uden der er opgaver, der forsvinder. Det kan være læsevejledere, IT-vejledere, skole/hjemsamarbejde, efteruddannelse, klasserejser, SSP-arbejde, AKT-vejledere, planlægningsmøder m.m. Alt sammen opgaver, som naturligvis vil give et dårligere skoletilbud til Hvidovres elever. Vi skal ikke forhandle gennem spalterne i Hvidovre Avis, men faktuelle fejl er jeg nødt til at korrigere.

Publiceret 23 November 2010 09:00