Lukning af Engstrandskolen et kvalitetsløft?

Det er med undren at vi i ugens Hvidovre Avis kan læse skoleudvalgsformanden, Niels Ulsing udtale at lukningen af Engstrandskolen er et kvalitetsløft til resten af Hvidovres skoler.

Jo hvis man mener at tre sporet skoler i selv er et kvalitetsløft, så er det rigtigt. Det er jo i denne sammenhæng, tankevækkende at ensporede privatskoler fungerer så godt. Skolestrukturudvalgets rapport har ikke på noget punkt vist at Engstrandskolen havde dårligere kvalitet eller faglighed end de to andre skoler som var i spil. Hvis det handler om et kvalitetsløft, synes vi også at udvalgets arbejdsgrundlag var helt forkert. For hvorfor så alle de andre emner, ikke mindst fokus på bygninger. Og hvorfor har man så ikke haft alle kommunens skoler i spil, og kigget dem alle efter i forhold til kvalitet, faglighed og specialisering. For forældregruppen på Engstrandskolen har der på intet tidspunkt været tvivl om at bygningerne har været en væsentlig faktor i udvalgets konklusion. Allerede inden udvalget rigtigt var kommet i gang med arbejdet, møder medarbejdere fra teknisk forvaltning op på skolen, hvor de målte op hvilke døre og vægge der kunne flyttes, så lokalerne blev velegnet til de næste brugere. Dette blev gjort i skoletiden, uden hensyntagen til eleverne og lærerne. På forældremødet som skole - og kulturdirektør Erik Pedersen og skolechef Ulla Blom afholdte i mandags, sagde Erik Pedersen at lokalerne da havde været en væsentlig grund til at Engstrandskolen blev valgt. Han gik endda så vidt, at sige at bygningernes værdi langt oversteg de andre omkostningerne ved en lukning. Tænk at Hvidovre, en kommune hvor socialdemokraterne og Socialistisk folkeparti er forholdsvis velrepræsenteret, nu er en kommune hvor bygningers værdi kan overskygge børnenes trivsel og uddannelse? På borgermødet d. 18. oktober fortalte borgmesteren at fysioterapien i Hvidovre har så dårlige arbejdsforhold, at man har fået Arbejdstilsynet på nakken. Gad vide om man her har set en mulighed i at redde nogle arbejdsmiljø problemer? Men det er vel for pokker ikke Hvidovres børn, som skal betale fordi kommunen ikke lever op til sit ansvar som arbejdsgiver, om at have et sundt og sikket arbejdsmiljø. I artiklen står også at der skal ske ombygninger på Dansborgskolen, hvilket er helt rigtigt. Men der skal altså også udbygges på fritidshjemmene Trankebar og Dansborg. De har i dag 248 børn, men hvis Engstrandskolens børn skal derover bliver de omkring 330. Ombygningen af Engstrandskolen kommer vel også til at have nogle omkostninger, uanset om den nu skal bruges til børnehave, hjemmepleje, fysioterapicenter eller lilleskole for 8. -9. og 10. klasser. Men som Niels Ulsing også udtaler, at hvis beslutningen om at lukke Engstrandskolen vedtages skal pengene bare findes. Hvis man har mulighed for at bare at finde disse penge, kan man jo kun undres over budget 2011, hvor der i den grad skal spares over hele linien? Kunne man måske, hvis viljen havde været til stede, have undgået nogle af de besparelser?

Publiceret 23 November 2010 09:00