vilje til gode løsninger?

I produktudvikling og re-design er det alment anerkendt at den bedste løsning findes ved at holde en bred vifte af løsningsmuligheder op mod de krav og kriterier der er specificeret for produktet.

Hvidovres skoletilbud er et produkt, en service, hvis struktur i disse dage re-designes. Desværre evalueres der ikke over den ¿brede vifte¿ af muligheder der findes - derfor får vi ikke at vide hvad som reelt set er den bedste skolestruktur for Hvidovre. Sidste søndag blev der afholdt kursus for skolebestyrelser i Friheden. Et af punkterne som blev fremhævet, var betydningen af at principper ikke må formuleres som dilemmaer hvor der kun kan vælges det ene eller det andet. Skolestrukturmæssigt er det dog et dilemma der nu er lagt op til i Hvidovre, fordi der ikke er politisk vilje til at se på andre alternativer end 10 eller 11 skoler. Der er med andre ord ikke politisk vilje til at finde den bedste og mest langsigtede løsning for Hvidovreskolerne og der blev i tirsdags på Dansborgs ekstraordinære skolebestyrelsesmøde antydet at en ny skoledistrikts-omlægning kan blive nødvendig om ¿et par år¿. Kære Hvidovre-politikere: en halv løsning for vores børn giver kun nok en uholdbar situation. Hvorfor er I ikke, med udgangspunkt i Rejseholdets anbefaling af 3-sporede skoler, villige til at finde en langsigtet og god løsning for Hvidovres skolestruktur, en gang for alle?

Publiceret 23 November 2010 09:00