I morgen står valget

Nu skal der vælges medlemmer af Hvidovre Kommunes Frivillighedsråd

Af
key

10 kandidater er det blevet til, hvoraf syv skal vælges til den kommende periode 2011-2014.
De opstillede er Aktive Seniorer i Rosenhøj, Bedre Psykiatri – lokalafdeling Hvidovre, Café Hjertetræet – frivilligforening, Dansk Folkehjælp – Hvidovre, Det Frivillige Ældrearbejde, Diabetesforeningen – lokalafdeling Hvidovre, Lions Club Hvidovre, Lænken – Hvidovre, Risbjerg Kirke – Det frivillige/diakonale arbejde, Ældresagen – lokalkomitté Hvidovre.
Valgarrangementet skydes i gang med et formentligt festligt indsalg af Jytte Abildstrøm, der vil tale om frivillighed. Derefter starte selve valghandlingen, så de nyvalgte syv medlemmer af Frivillighedsrådet kan præsenteres kl. 21.

Publiceret 24 November 2010 10:00