(Foto: JCJ).

(Foto: JCJ).

Jobcenter Køge styrker indsats imod langtidsledighed

Det er Jobcenter Køges målsætning med indsatsen at få flere ledige med mere end tre måneders ledighed i virksomhedsrettet aktivering.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har bevilliget Køge Kommune 2,4 mio. kr. til at bekæmpe langtidsledigheden. Statens tilskud skal bruges til at ansætte to virksomhedskonsulenter i Jobcenter Køge i perioden 2010-2013.
Det er Jobcenter Køges målsætning med indsatsen at få flere ledige med mere end tre måneders ledighed i virksomhedsrettet aktivering.
Målet vil Jobcenter Køge bl.a. nå ved dels ved at styrke kontakten til de langtidsledige, og dels ved at sikre en bedre service til virksomhederne.
Jobcenter Køge forudser, at de 2,4 mio. kr. både vil understøtte indsatsen på området og samtidigt medvirke til at afbøde virkningerne af de generelle budgetudfordringer. For at få tilrettelagt den mest optimale indsats vil forvaltningen inddrage det Lokale Beskæftigelsesråd.
Alle landets kommuner har fået en del af statens pulje til bekæmpelse af langtidsledighed. Hvor stor en del, hver enkelt kommune har fået, afhænger af, hvor mange langtidsledige kommunen har. Pr. 1. august 2010 havde Køge Kommune 836 borgere, der har været ledige i 12 måneder eller mere.
pm

Publiceret 24 November 2010 13:15