Køge Byråd tog tirsdag aften beslutning om ny beredskabsplan. (Foto. JCJ).

Køge Byråd tog tirsdag aften beslutning om ny beredskabsplan. (Foto. JCJ).

Køge byråd har vedtaget ny beredskabsplan

Planen skal mindske følgerne af kriser og ulykker.

Ekstremt vejrlig, influenzaepidemier, terror, store ulykker i industrien eller voldsomme trafikuheld på S-togs- eller vejnettet er hændelser, som kan ske i enhver dansk kommune – også i Køge, som allerede har gjort sine erfaringer i forhold til problemer med drikkevand.
Køge Byråd har nu vedtaget en ny og helhedsorienteret beredskabsplan, der udstikker retningslinjerne for, hvordan kommunens forvaltning skal håndtere kritiske situationer i samspil med politi, redningsberedskab, Regionens sundhedsberedskab og samfundets øvrige beredskaber.
- Ved store kriser sættes vores mulighed for at servicere borgere og virksomheder under et voldsomt pres. Derfor er det enormt vigtigt, at vi kan stille med et robust og fleksibelt beredskab, som kan mindske krisens konsekvenser – og som samtidig kan sikre et højt informationsniveau undervejs. Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en meget gennemarbejdet plan for, hvordan vi håndterer forskelligartede krisesituationer. Nu handler det så om, at vores medarbejdere får et overordnet kendskab til den nye beredskabsplan samt et detaljeret kendskab til de områder, hvor netop deres ekspertiser bliver nødvendige i en krisesituation, siger borgmester Marie Stærke.
pm

Publiceret 24 November 2010 05:45