Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe kommune. (Pressefoto).

Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe kommune. (Pressefoto).

Ny samarbejdsform i Sjælland Syd

- Som borgmestre i henholdsvis Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner har vi på vores formandsmøde i Sjælland Syd mandag den 8. november vedtaget en ny og mere fleksibel ramme for samarbejdet.  Sjælland Syd-samarbejdet ændres derfor pr. 31. december 2010, således at der fortsat er et organ for fælles interessevaretagelse, men uden en selvstændig struktur og eget budget.
Sådan lyder det i en fælles meddelelse fra borgmestrene i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner, h.h.v. Knud Erik Hansen, Henning Jensen og Henrik Holmer.
Samarbejdet mellem de tre kommuner vil fortsat være baseret på en tæt dialog.
- Vi vil som borgmestre træde sammen efter behov og samarbejde på de områder, hvor kommunernes interesser er de samme. Det gælder f.eks. i forhold til infrastruktur, uddannelsestilbud, erhvervsudvikling eller vores fælles ønske om at tiltrække statslige arbejdspladser til regionen, lyder det fra de tre borgmestre.
Kommunerne er med strukturreformen blevet større, og er dermed selv i stand til at løse mange af de opgaver, som tidligere blev løst i Sjælland Syd.
Samtidig hviler opgaven med at varetage kommunernes fælles interesser i dag i større grad i KKR Sjælland. Der er derfor ikke nær samme behov for en formel, administrativ struktur omkring Sjælland Syd-samarbejdet.
De projekter, som allerede er sat i værk i Sjælland Syd, fortsætter som hidtil.
pm

Publiceret 24 November 2010 08:45