Fodterapeuterne Dorthe Andersen og Julie Bjørnskov.

Fodterapeuterne Dorthe Andersen og Julie Bjørnskov.

¿Det er synd for de fodpatienter, som kommer i klemme¿

Nogle fodterapeuter har sløjfet deres ydernummer for at tage kampen op mod sygesikringen - andre arbejder stadig med tilskud fra sygesikringen, men til en meget lav timeløn

Sidst i november træffes afgørelsen: Hvor højt skal tilskuddet fra sygesikringen være til behandling af specialpatienter hos de statsautoriserede fodterapeuter?

Konflikten mellem de statsautoriserede fodterapeuter og Danske Regioner har stået på i årevis. I foråret endte det med en dom i Højesteret, som anerkendte en bekendtgørelse med et prisloft på 273 kroner for en fodbehandling af eksempelvis en diabetiker. Dommen slog fast, at fodterapeuterne ikke selv kan fastsætte prisen. Adskillige fodterapeuter har opsagt deres ydernummer i den mellemliggende periode for selv at kunne bestemme prisen for en behandling - og for at få forretningen til at løbe rundt. Men det går ud over patienterne, som dermed skal betale mere for at komme i behandling. Behandlinger, der forebygger alvorligere skader for eksempelvis diabetespatienter, der ellers i værste tilfælde risikerer amputation af tæer, fødder og ben. Det kan derfor være svært at få tid hos en fodterapeut med et ydernummer. Også i Hvidovre er man splittet i spørgsmålet, om man som fodterapeut bør beholde sit ydernummer eller ej, ind til konflikten er løst eller uigenkaldeligt er gået i hårdknude. Hos Fodterapeuterne i Spurvegården, Dorthe Andersen og Julie Bjørnskov, tilbydes i øjeblikket både behandlinger med og uden dækning af sygesikringen. Dorthe Andersen havde i forvejen et ydernummer, da konflikten blev optrappet. Og det har hun valgt at beholde modsat sin kollega Julie Bjørnskov, der efter endt uddannelse valgte slet ikke at søge om et ydernummer af respekt for de kolleger, der havde droppet at behandle med tilskud fra sygesikringen. - Det var en personlig beslutning, at jeg valgte at bruge mit ydernummer, da vi åbnede klinikken her i Spurvegården. Jeg synes, det er synd for de patienter, der kommer i klemme. Så mit valg er et afventende valg, hvor jeg fortsætter med at tilbyde behandlinger med tilskud fra sygesikringen, indtil de nye takster er forhandlet på plads, siger Dorthe Andersen, der dermed stadig kun får 275 kr. for en behandling. Det svarer ifølge hende selv reelt til en timepris på ca. 50 kr., når alle udgifter er betalt. - Jeg har stor respekt for de kolleger, der tør tage kampen op og tage konsekvensen af, at de måske vælges fra, hvis patienten skal vælge mellem dem og en fodterapeut med et ydernummer. Og jeg er godt klar over, at nogle vælger mig frem for andre på grund af tilskuddet. Men faktisk tager vi med ydernumre helst ikke patienter fra fodterapeuter uden ydernummer for at støtte op om deres valg, siger Dorthe Andersen. Der skal dermed ikke herske tvivl om, at hun har valgt at beholde sit ydernummer for patienternes skyld og ikke fordi, hun er uenig i kampen om at få en ordentlig overenskomst forhandlet på plads. Hvad gør du, hvis ikke den kommende takst er acceptabel for fodterapeuterne? - Det er svært at sige... Men umiddelbart vil jeg sige, at jeg så også sløjfer mit ydernummer, siger Dorthe Andersen. Julie Bjørnskov valgte som sagt ikke at søge et ydernummer, da hun for nylig blev uddannet fodterapeut. - Det gjorde jeg, primært fordi jeg ikke blev selvstændig for, at en region kan diktere, at jeg skal arbejde for en meget lav timeløn. Men det er desværre tilfældet, hvis jeg skal følge sygesikringens takster, og jeg også skal betale husleje, ferie, pension og sygdom præcis som andre selvstændige. 275 kr. i timen rækker ikke ret langt. Desuden havde jeg ødelagt det for alle mine kolleger, hvis jeg havde søgt et ydernummer, når de nu har taget kampen op og sløjfet deres. Men mit hjerte går ud til bl.a. diabetespatienterne som kommer i klemme, siger Julie Bjørnskov. Hvis overenskomsten bliver god nok - hvad gør du så? - Min ansøgning ligger klar, så jeg vil helt sikkert søge et ydernummer, hvis taksterne lander på et acceptabelt niveau, siger Julie Bjørnskov og uddyber, at et realistisk niveau for hende er omkring 330 kr. Begge fodterapeuter i Spurvegården mener, at udover at forretningen skal kunne løbe rundt er også signalværdien en faktor i kampen for en bedre overenskomst med sygesikringen. - Der ligger en anerkendelse for vores fagområde at være støttet af sygesikringen. Men modsat er det også helt galt, at man mener, at vi skal arbejde så meget billigere end andre faggrupper under sygesikringen som læger, psykologer, tandlæger og fysioterapeuter, siger Dorthe Andersen. Afgørelsen kommer i slutningen af november, hvor Danske Regioner offentliggør de nye takster for fodterapeuterne. Den 5. december skal brancheforeningen beslutte, om de vil acceptere taksterne. FAKTA : Et ydernummer er det nummer, som en alment praktiserende læge, tandlæge, fodterapeut eller andre faggrupper med aftale med den offentlige sygesikring skal søge som betingelse for honorarafregning med sygesikringen. For patienten betyder behandling med en fodterapeut med ydernummer, at patienten får tilskud gennem sygesikringen. For fodterapeuten betyder ydernummeret, at man er underlagt de priser, branchen og sygesikringen har forhandlet sig frem til. For at få tilskud fra sygesikringen, skal man have en henvisning fra sin læge. Fire grupper af patienter er involveret, nemlig diabetes-, leddegigt-, bøjle- og arvævspatienter. ark

Publiceret 30 November 2010 09:00