Steen Ørskov: Misforstået politisk korrekthed...

Steen Ørskov: Misforstået politisk korrekthed...

¿Politisk korrekt pjat¿

Trods modstand fra Dansk Folkeparti og Konservative arbejdes der videre med at sikre en vis procentdel af kommunalt ansatte med en ikke vestlig baggrund

Kommunalbestyrelsen skulle på sit sidste møde drøfte og vedtage såkaldte ¿måltal¿ for den kommunale andel af medarbejdere med en ¿ikke-vestlig¿ baggrund.

Baggrunden var, at der i forlængelse af den såkaldte Trepartsaftale i 2007 - altså den gældende overenskomstperiode - blev aftalt, at kommunerne skal opstille måltal for andelen af medarbejdere, der skal være indvandrere/efterkommere. Kommunens andel af medarbejdere med en ikke-vestlig baggrund var i begyndelsen af november drøftet på et møde i økonomiudvalget, som besluttede at anbefale en indstilling fra Personale Service, som lægger op til at der i den kommende annoncerings- og rekrutteringsstrategi, arbejdes med, hvordan kommunen kan fremme en afspejling i forhold til det omkringliggende samfund. Der var ikke enighed om dette i økonomiudvalget, idet Mikkel Dencker (DF) mente, at ¿rekrutteringen skal være funderet på kvalifikationer som eneste parameter¿. På mødet i kommunalbestyrelsen tog Dencker tråden op fra økonomiudvalgsmødet: - Vi er ikke enige i indstillingen fra Personale Service. Der er tale om noget politisk korrekt pjat, hvor kommunen pudser sin glorie. Det har ingen reel effekt - og det er vel faktisk forbudt at registrere ansøgernes etnicitet... Steen Ørskov (C) var ikke uenig med Dencker: - Denne sag er udslag af en misforstået politisk korrekthed, mente Ørskov... SF"s Katrine Høybye gav udtryk for, at SF havde en anden holdning og pointerede, at SF naturligvis kunne stemme for forslaget... ¿Vi ansætter de bedste¿ Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af kommunens ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Kommunen skal aktivt være med til at tage et socialt ansvar, således at den allerede eksisterende mangfoldighed blandt medarbejderne fastholdes. Den samlede arbejdsstyrke i Hvidovre er opgjort til 25.589 borgere. Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande tæller 764 borgere, mens indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgør 2.592 personer, hvilket svarer til lige over ti procent af den samlede arbejdsstyrke i Hvidovre. Den tilsvarende procentsats - altså andelen af den ikke-vestlige andel af den samlede arbejdsstyrke - udgør 8,5 procent for Region Hovedstaden. I Hvidovre Kommune er 4.185 ansatte. Ansatte med en ikke-vestlig baggrund udgør 10.3 procent - svarende til 429 ansatte. Andelen af kommunalt ansatte indvandrere og efterkommere af indvandrere svarer således ganske fint til andelen af borgere i kommunen med samme baggrund. Borgester Milton Graff Pedersen (A) afsluttede debatten med at pointere, at ¿vi i Hvidovre Kommune altid ansætter de bedst kvalificerede¿. oas

Publiceret 30 November 2010 09:00