Jytte Abildstrøm var som altid i hopla og fik de frivillige med på legen.

Jytte Abildstrøm var som altid i hopla og fik de frivillige med på legen.

Abildstrøm gav varmen på en snefyldt aften!

I torsdags var der valg til Hvidovre Frivillighedsråd for de kommende fire år.

60 frivillige fra Hvidovres foreningsliv trodsede sneen og fandt vej til Hovedbiblioteket torsdag aften hvor 10 foreninger dystede om de syv pladser i Frivillighedsrådet. Jytte Abildsstrøm varmede op til valghandlingen med en times fortællinger om hendes liv, halmhuse, økologi, at gøre godt for andre og meget mere. Ind imellem supplerede hun med harmonikaspil krydret med visesange og små finurlige fortællinger. Hele seancen blev sluttet af med Jyttes berømte spil på sav. Jytte valgte at blive under valghandlingen så foreningslivet fik rig mulighed for at hilse mere uformelt på hende. Der var til valghandlingen opstillet 10 foreninger, der alle udfører frivilligt ulønnet socialt arbejde til gavn for hvidovreborgere. Følgende syv foreninger blev valgt ind i Frivillighedrådet. ¿ Cafe Hjertetræet ¿ Frivilligforening ¿ Det Frivillige Ældrearbejde ¿ Risbjerg Kirke ¿ Det frivillige/diakonale arbejde ¿ Aktive seniorer i Rosenhøj ¿ Ældresagen ¿ lokalkomiteé Hvidovre ¿ Bedre Psykiatri ¿ Lokalafdeling Hvidovre ¿ Lions Club ¿ Hvidovre Det nyvalgte Frivillighedsråd træder i funktion 1.1.2011 og konstituerer sig på førstkommende møde i februar hvor rådet også skal lave indstilling til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende uddeling af § 18 midler til foreningslivet. Ansøgningsfristen for § 18 ansøgninger er fredag d. 28. januar 2011 kl. 12.00.

Publiceret 30 November 2010 09:00