(Colourbox).

(Colourbox).

Ejendomsskatten rykkes en måned frem

Normalt betales ejendomsskat i Køge Kommune i februar. Dette ændres fra og med 2011. Fremover skal ejendomsskatten betales en måned tidligere.

Fra 2011 rykkes tidsfrist for betaling af ejendomsskatter en måned frem. Girokort til betaling af 1. rate udsendes derfor allerede i december måned 2010 og skal betales senest 10. januar, mens girokort til betaling af 2. rate udsendes i juni måned 2011 og skal betales senest 11. juli.
Baggrunden for dette er et led i kommunens samlede budgetplan. De fremrykkede betalinger medvirker til, at holde kommunens udgifter nede og dermed indgår denne effektivisering som et led i arbejdet med at sikre kommunens service og ydelser.
Ejendomsskatten består af grundskyld til kommunen og betales i 2 årlige rater. Grundskyldspromillen for 2011 er 21,038 promille.
Sammen med ejendomsskatten opkræves også gebyrer for rottebekæmpelse og skorstensfejning. Hidtil har gebyr for rottebekæmpelse samt skorstensfejning figureret under forbrugsudgifter.
Dette er ikke en hensigtsmæssig placering, og gebyrerne fremgår fremover som selvstændigt punkt på ejendomsskattebilletten.
pm

Publiceret 30 November 2010 12:00