Martin Taarup: - Alternativet kan være kontanthjælp og aktivering!

Martin Taarup: - Alternativet kan være kontanthjælp og aktivering!

Et lovforslag der kan få store konsekvenser for unge i Hvidovre

Hvad skal de unge, der ikke længere kan komme på Produktionsskole, så gøre?, spørger forstander Martin Taarup

De unge på Hvidovre Produktionsskole rammes hårdt i nyt lovforslag for produktionsskolerne.

Deres mulighed for at komme på produktionsskolen begrænses voldsomt, deres skoleydelse halveres og deres transportudgifter forhøjes. Der skal spares godt 210 mio. på produktionsskolerne på landsplan, og det kommer til at gå ud over de unge, der får halveret deres skoleydelse (hvis de er over 18 år og hjemmeboende). Derudover skal de unge selv betale de første 551 kr. om måneden i transportomkostninger til og fra skole. Hvis de da får lov til at komme på produktionsskolen. For med det aktuelle lovforslag skal Ungdommens Uddannelsesvejledning vurdere, at de unge har særlige behov, før produktionsskolerne må hjælpe dem. Dette indgreb i skolernes formål indebærer en klar stigmatisering af de unge i en periode, der i forvejen er svær og uoverskuelig, mener forstander for Hvidovres Produktionsskole. Hvad skal de så gøre? - Lovforslaget har store konsekvenser for de unge i Hvidovre Kommune og Hvidovre Produktionsskole, for hvad skal de unge, der ikke længere kan komme på produktionsskolen, gøre i stedet for?, spørger Martin Taarup, forstander på Hvidovre Produktionsskole.- Og hvordan skal de unge få hverdagen til at hænge sammen, når skoleydelsen bliver halveret? - Hvis de unge ikke kan komme direkte videre i en anden ungdomsuddannelse, vil der skulle etableres nye midlertidige foranstaltninger for dem i kommunen, så man kan tvivle på, om samfundet kommer til at spare i praksis. Forskelsbehandling - Et forløb på Produktionsskolen vil i stedet kunne være det tilbud, der fastholder de unge i uddannelsessektoren og sætter dem i stand til at foretage et fornuftigt og velunderbygget valg af ny uddannelse. Alternativet kan være kontanthjælp og aktivering. - Med lovforslaget vil man indføre en ny form for forskelsbehandling. Afstanden mellem dem der kan klare en ungdomsuddannelse og dem der ikke umiddelbart kan, bliver større, og det bliver samtidig vanskeligere for produktionsskolerne at praktisere deres pædagogik, som bl.a. bygger på sammenhængen mellem den indsats, man yder, og den løn indsatsen udløser. Hvis skoleydelsen i stedet fremover kommer til at afhænge af ens bopæl, forsvinder det pædagogiske argument, slutter forstander Martin Taarup.

Publiceret 30 November 2010 09:00