Hurtig udvalgsbehandling

Nye folkeoplysende foreninger får kortere vej til godkendelse

En lørdag i september blev af medlemmerne i folkeoplysningsudvalget brugt til konference.

Af
oashvidovreavis.dk

Under den afsluttende debat mellem udvalgets medlemmer kom det frem, at udvalgets medlemmer ønsker møder med mindst muligt praktisk sagsbehandling. Det blev i forlængelse heraf nævnt, at foreningsgodkendelser kunne foretages administrativt. Derfor har skole- og kulturforvaltningen nu udarbejdet nogle nye retningslinjer i forhold til godkendelse af nye folkeoplysende foreninger. På nuværende tidspunkt bliver alle foreningsgodkendelser forelagt for folkeoplysningsudvalget. Når der skal godkendes en ny folkeoplysende forening er der en lang række krav, som skal være opfyldt. I de fleste tilfælde opfylder ansøgningerne alle krav. Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen bliver på denne baggrund en tidskrævende formalitet. Hurtigt svar De nye retningslinjer lægger op til, at forvaltningen i fremtiden - i de tilfælde hvor der ingen tvivl er om berettigelsen i en forenings ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune - vil godkende denne. Folkeoplysningsudvalget vil så på deres kommende møde blive orienteret om de nyeste foreningsgodkendelser. Skulle forvaltningen have tvivl omkring en forenings godkendelse vil sagen blive forelagt for folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om eventuel godkendelse i disse sager. At skole- og kulturforvaltningen kan godkende nye foreningers ansøgning om at blive godkendt som folkeoplysende forening bør betyde, at sagsbehandlingstiden bliver væsentligt reduceret. De nye foreninger kan således have et svar indenfor få dage. På samme tid fritages folkeoplysningsudvalget for en del sager, som har karakter af praktisk sagsbehandling. De nye retningslinjer er allerede godkendt af folkeoplysningsudvalget.

Publiceret 30 November 2010 09:00