Anders Wolf Andresen

Anders Wolf Andresen

Hvidovre Kommune går i front for miljøet

En kommentar til Grønt Budget fra Anders Wolf Andresen:

Med Grønt Budget 2011 har Hvidovre Kommune taget et afgørende skridt i retning af at være en grøn kommune og spare på vores energiforbrug.

Af
Venlig hilsen Anders Wolf Andresen (SF) Formand

Ejendoms- og Arealudvalget Næstformand

Teknik- og Miljøudvalget

Jeg er faktisk lidt stolt over, at Hvidovre er Danmarks første og eneste kommune, som laver et energibudget, der ikke kun er baseret på tidligere års udgifter til vand, varme og el. I stedet har vi med Grønt Budget kigget på bygningerne og bygningernes funktion og på den baggrund lavet en objektiv beregning af energibudgettet. Det ville alt andet lige være nemmere for både forvaltning og os politikere at sige til institutionerne, at de ved årets afslutning bare sender regningerne på vand, varme og el ind til forvaltningen, og så betaler kommunekassen for forbruget. Dette er faktisk tilfældet i cirka 2/3 af alle kommuner. Men i Hvidovre tror vi på, at det er vigtigt, at den enkelte institution har et incitament til at spare på energien. For hånden på hjertet: Tænker du dig ikke også om en ekstra gang derhjemme, inden du skruer op for fuldt blus på radiatoren, når du ved, at din adfærd kan aflæses på varmeregningen? Jeg vil gerne understrege, at der med Grønt Budget ikke er tale om et økonomisk spareprojekt: Tallene på bundlinjen er samlet set de samme rent økonomisk - men ikke for vores miljø. Samtidigt er Grønt Budget 2011 langt mere retfærdigt, end den måde energibudgettet tidligere er blevet fordelt på. Tidligere blev energibudgettet nemlig beregnet på baggrund af tidligere års forbrug. Det vil sige, at institutioner, som brugte meget vand, varme og el, fik flere penge. Mens de institutioner, som tidligt har arbejdet med energi-rigtig adfærd, fik færre penge. For at beregne Grønt Budget 2011 har Teknisk Forvaltning arbejdet med 25 forskellige parametre: Alt fra areal, bygningstype og vinduestype til opvarmningsform, etagehøjde, antal plan og meget mere er taget med i beregningen. Herunder er der også blevet kigget på bygningernes anvendelse: Fx skal en vuggestue have det lidt varmere end andre daginstitutioner, da de helt små børn sidder og kravler meget på gulvet. Efter Teknisk Forvaltnings beregninger har der været en høringsrunde, hvor alle institutioner har haft mulighed for at gøre opmærksom på, hvis man i beregningen har overset noget. Jeg har tillid til, at Teknisk Forvaltning har grebet opgaven an på en professionel måde i dialog med institutionerne. Jeg har stor forståelse for den udfordring, Grønt Budget er for de institutioner, som får færre penge. Det er ikke nemt pludselig at få skåret i sit budget, men jeg kan love, at Teknisk Forvaltning vil bakke disse institutioner op med vejledning og hjælp, så man alligevel kan overholde sit energibudget. Al begyndelse er som bekendt svær, og forvaltning og institutioner er i denne sammenhænge pionerer, som i fællesskab træder nye veje for at gøre Hvidovre Kommune endnu mere grøn. Man kan vælge at tale om tabere og vindere i denne proces. Men man kan også vælge at fokusere på den altoverskyggende vinder på lidt længere sigt ¿ nemlig miljøet. Vi har som borgere en interesse i, at Hvidovre Kommune både tænker på miljøet og bruger vores skattepenge på den mest fornuftige måde.

Publiceret 30 November 2010 09:00