Torben Olesen, formand for Hvidovre Handicapråd, mener, at en handicappolitik også vil gavne alle andre borgere i Hvidovre.

Torben Olesen, formand for Hvidovre Handicapråd, mener, at en handicappolitik også vil gavne alle andre borgere i Hvidovre.

Hvidovre Kommune mangler en handicappolitik

På fredag er det FN¿s internationale handicapdag. I Hvidovre Kommune er der trods indledende øvelser endnu ingen handicappolitik

70 kommuner i landet har en handicappolitik. I Hvidovre er processen endnu ikke sat i gang, trods indledende øvelser allerede i efteråret 2008.

På fredag den 3. december er det FN¿s internationale handicapdag, hvor der sættes fokus på handicappedes vilkår over hele verden, og det får formanden for Handicaprådet i Hvidovre til at udtrykke et stor jule- og nytårsønske om, at Hvidovre Kommune snart griber handsken og går i gang med arbejdet med at etablere en lokal handicappolitik. Især fordi at der allerede i efteråret 2008 blev holdt et dialogmøde, hvor der blev sat fokus på en kommende kommunal handicappolitik. - Der blev vi stillet i udsigt, at nu ville man gå i gang. Men jeg tror, at det for politikerne handler om økonomi så det brager. Det gør det bare ikke, det handler derimod om at indtænke tilgængelighed fra starten. Eksempler viser også, at tilgængelighed for handicappede også er en fin ting for alle andre borgere. Jo mere tilgængelighed, jo mere brugervenlighed for alle, siger Torben Olesen. Torben Olesen har været formand for Handicaprådet i Hvidovre siden 2006, hvor rådet blev oprettet som konsekvens af kommunalreformen. Selv har han levet med et synshandicap siden 1990¿erne. Spilder ikke tiden Sidste år satte Hvidovre Handicapråd fokus på kommunikation mellem borgere med og uden handicap over en periode på seks uger, som blev rundet af med en foredragsaften, hvor der var et stort fremmøde. - Kan man sige ¿vi ses¿ til en blind? Ja, det kan man selvfølgelig godt, men det var en af de ting, der blev talt om, fortæller Torben Olesen. I år har Hvidovre Handicapråd ikke specifikke planer om et fokusområde, men arbejdet med at kortlægge og øge tilgængeligheden for handicappede i Hvidovre Kommune er hele tiden i gang. - Vi spilder ikke tiden, men bruger den på at kortlægge, hvor der kan gøres forbedringer. Kommunikation og tilgængelighed er vigtige områder, og så håber jeg da også på, at kommunen er meget opmærksomme på de ordblindes forhold, nu hvor der er tale om at lukke Engstrandskolen, siger Torben Olesen. For selvom Hvidovre Kommune ifølge formanden for handicaprådet på mange måder er et godt sted for handicappede, så er der også plads til forbedringer. - Vi er rimeligt heldige, at vi befinder os i et byområde fra 50¿erne. Meget fungerer i virkeligheden rigtig tilfredsstillende, og der er langt hen ad vejen tænkt på, at det skal være brugervenligt, men IKKE tilgængeligt, siger Torben Olesen. Lyttet godt efter Han understreger imidlertid, at politikerne i Hvidovre efter hans mening har lyttet ganske godt efter Handicaprådets inputs til, hvordan forholdene for handicappede i Hvidovre kan forbedres. - Selv i et år som 2011 er der fundet midler til at øge tilgængeligheden. Det gælder for eksempel lydsignaler i krydset mellem Hvidovrevej og Kløverprisvej. En række fodgængerfelter er streget op og overgange mellem fortove og fodgængerfelter har ramper, forklarer Torben Olesen. Torben Olesen er også rigtig godt tilfreds med den dialog, som handicaprådet har med Teknisk Forvaltning og udvalgsformanden to gange om året. Men der er altså også ting i Hvidovre, der ikke fungerer optimalt for handicappede. - Kommunes hjemmeside er et eksempel. Altså der er to niveauer i at en hjemmeside fungerer. Der skal være en klar struktur på siden, så den er nem at overskue og navigere rundt på. Men den skal også være handicapvenlig, så for eksempel synshandicappede kan navigere rundt med en talemaskine, forklarer Torben Olesen. Heller ikke alle daginstitutioner er ifølge formanden tilgængelige for kørestolsbrugere. - Hvis man sikrer en niveaufri adgang med ramper, så giver det sig selv, at indtænker man tilgængelighed for handicappede, så får man andre ting med i næste hug. Det kan med andre ord godt betale sig at indrette tingene, så alle bliver så selvhjulpne som muligt, så kan der spares penge, siger Torben Olesen. Det er altså ikke kun et spørgsmål om at gøre forhold og tilgængelighed bedre for handicappede, og derfor mener Torben Olesen, at en handicappolitik vil gavne alle borgere i Hvidovre - og kommunekassen. - Handicappede er frontløbere. Selvfølgelig er tilgængeligheden til glæde for handicappede, men det er den også for andre borgere. Derfor havde jeg da håbet på, at processen med en tilvejebringelse af en lokal handicappolitik var sat i værk, siger handicaprådets formand, der går så vidt som til at kalde håbet om en lokal handicappolitik for et endnog ¿meget stort jule- og nytårsønske¿. key

Publiceret 30 November 2010 09:00