Venstres Annette Sjøbeck ¿stjal billedet¿ flere gange i løbet af mødet.

Venstres Annette Sjøbeck ¿stjal billedet¿ flere gange i løbet af mødet.

Lang, hård og følelsesladet debat

En skolelukning er hård kost - det viste diskussionen i kommunalbestyrelsen med al tydelighed

¿Forligsbrud¿, ¿vendekåbe¿ og ¿en absurd beslutning¿ var ord, der blev taget i brug i den hektiske debat som også indeholdt et personligt angreb og en efterfølgende undskyldning:

Som formand for Skoleudvalget var det Niels Ulsing (SF), der åbnede den lange debat i kommunalbestyrelsen om Engstrandskolen: Han gennemgik omhyggeligt hele forløbet omkring den nye skolestruktur: - Efter et grundigt arbejde og hele 10 møder er arbejdsgruppen nået frem til den konklusion, at 10 skoledistrikter - og derfor også 10 skoler - er det rigtigste for Hvidovre. Vi stemmer derfor for, at Engstrandskolen nedlægges, sluttede han sit lange indlæg... Arne Bech (H) var slet ikke enig med Ulsing: - Resultatet af arbejdsgruppens indsats virker ikke gennemtænkt. En skolelukning er en vildmand som dukker op, når der skal findes besparelser... - I Dansk Folkeparti er vi af den opfattelse, at den opgave som Engstrandskolen netop nu løser så udmærket også kan løses med færre skoler i Hvidovre, sagde Mikkel Dencker... Faktisk mente Dencker, at den samlede undervisningsopgave kan løses med blot ni skoler og foreslog derfor - i fællesskab med det halve af Venstre - at man også lukkede Sønderkærskolen. Helle Adelborg (A) var helt enig med Niels Ulsings redegørelse for forløbet og i arbejdsgruppens konklusion: - Vi Socialdemokrater peger også på en lukning af Engstrand, sagde hun... Steen Ørskov (C) mente ikke, at det var ¿realistisk¿ at tro på, at kommunalbestyrelsen ville vedtage at lukke to skoler: - I forvejen har det været en svær opgave at sætte navn på den ene skole, som vi nu vedtager at lukke. Men det er jo vores opgave at forsøge at se tingene i en større sammenhæng og et større perspektiv. En helt anden ting er, at jeg da er overrasket over at erfare, at vi i aften kommer til at opleve, at et af forligspartierne ikke støtter op om budgetforliget... Dette sagde Ørskov med direkte adresse til Liste T"s Mogens Leo Hansen, der som den næste fik ordet: - Arbejdsgruppens redegørelse er en ommer. Det er en hovsa-løsning. Vi savner en ordentlig udredning af, hvordan fremtidens skole skal se ud i Hvidovre. Og vi svigter ikke budgetforliget. Aftalen var ikke at lukke en skole. Aftalen var at undersøge skolestrukturen i Hvidovre. Det er blevet gjort og vi har i Liste T altså ikke fundet væsentlige argumenter for at lukke Engstrandsskolen... Hold kæft! Karl Erik Høholt (V) vendte tilbage til forslaget fra Dansk Folkeparti om også at lukke Sønderkærskolen: - Venstre meldte tidligt ud, at vi går ind for at lukke både Engstrandskolen og Sønderkærskolen. Der har længe været en tendens her i Hvidovre til blindt at mene, at vi skal fastholde 11 skoler. Det er ikke vores opfattelse... At Venstre i kommunalbestyrelsen ikke længere kun består af Høholt, blev efterfølgende sat i perspektiv af Annette Sjøbeck. Hun gav udtryk for, at Engstrandskolen er en ¿fantastisk¿ skole med et helt ¿unikt miljø¿. Hun kunne derfor ikke gå ind for at nedlægge skolen. Efterfølgende dummede hun sig ganske kraftigt, idet hun gav udtryk for, at hun da godt - med sin viden om at Mette og Mikkel Dencker har ¿fravalgt Hvidovres skoler til deres egne børn¿ - kunne forstå, at de ville lukke Engstrandskolen! Det affødte med det samme en særdeles kraftig reaktion fra Mikkel Dencker, som helt kontant - og uden at have fået ordet - bad hende om at ¿holde kæft¿. Sjøbeck forsøgte imidlertid at fortsætte sin argumentation - men blev bragt til standsning af sin erfarne partifælle. Også borgmester Milton Graff Pedersen greb med det samme ind, og indskærpede til Sjøbeck ikke at blande politikernes privatliv ind i en debat i kommunalbestyrelsen. Uanstændigt Efter lidt yderligere turbulens, kom debatten atter nogenlunde tilbage på sporet. Susanne Brixum, Mini Glud og Gert Krogstad fra HvidovreListen kastede sig også ind i diskussionen. Arne Bech kom på igen og fremhævede, at Milton og Ulsing tidligere havde ¿garanteret at de ville fastholde 11 skoler i Hvidovre¿. Han kaldte lukningen absurd og ordet ¿vendekåber¿ blev også nævnt... - ¿Vendekåbe¿ er et meget stærkt ord, sagde Niels Ulsing efterfølgende: - Jeg må fremhæve rapportens ¿bagmænd som særdeles kompetente. Der er ingen grund til at anfægte lødigheden af det materiale, som vi nu forholder os til... - Jeg ved udmærket godt, at jeg ved flere lejligheder har lovet at fastholde 11 skoler, sagde borgmesteren: - Men nu taler fakta og tallene i rapporten mig imod. Når jeg ser på udviklingen i elevtallet i Hvidovre Kommune, må jeg altså konstatere, at jeg er enig i rapportens konklusion... Mette Dencker havde ikke glemt Annette Sjøbeck angreb: - Kære Annette - du mangler at lære noget og takt og tone her i kommunalbestyrelsen. Men du er jo også ganske ny. Brug aldrig oplysninger om andres privatliv, som du har andre steder fra. Og så er det altså ikke rigtigt, at vi har valgt Hvidovres skolevæsen fra. At vores børn går i skole et andet sted skyldes helt andre forhold... Inden man efter over to timers intensiv og til tider hektisk debat nåede frem til afstemningen, havde Helle Adelborg igen ordet. I et på mange måder aldeles velargumenteret indlæg uddybede hun Socialdemokraternes holdning til at lukke Engstrand, inden hun sluttede med en opsang til Annette Sjøbeck: - Det er uanstændigt og aldeles uhørt at bringe andres børn ind i debatten. Du burde sige undskyld til Dencker... Og undskyldningen kom da også: - Jeg har kvajet mig. Det er jeg ked af. Jeg håber, at jeg har taget ved lære og i fremtiden vil være mere afbalanceret i mine indlæg - også når følelserne løber af med mig... oas


- Man er vel ikke en ¿vendekåbe¿ fordi man forholder sig til fakta og en særdeles kompetent rapport, pointerede Niels Ulsing (SF)...

- Man er vel ikke en ¿vendekåbe¿ fordi man forholder sig til fakta og en særdeles kompetent rapport, pointerede Niels Ulsing (SF)...

Publiceret 30 November 2010 09:00