Ordblindekonsulent Anja Bech Larsen.

Ordblindekonsulent Anja Bech Larsen.

Ny konsulent tager hånd om Hvidovres ordblinde

For nogle år siden overgik undervisning af ordblinde til landets ca. 90 VUC-afdelinger.

Det har betydet, at der aldrig er særlig langt til et sted, hvor man kan modtage ordblindeundervisning. Kendskabet til ordblindhed er øget og interessen for at gøre noget ved sit handicap er også steget. Nu har forskere stadfæstet, at ordblinde er lige så kloge som andre mennesker, men at de blot har et handicap, som man kan afhjælpe ved individuel tilrettelagt ordblindeundervisning på små hold. Anja Bech Larsen er nylig udnævnt til at tage vare på de ordblinde her i området. Da interessen for ordblindeundervisning er vokset, er det blevet mere og mere nødvendigt, at de forskellige tiltag koordineres og styres. Til at gøre det, blev Anja Bech Larsen ansat som konsulent på området. Anja er oprindelig uddannet som cand. mag i russisk og tysk fra Københavns Universitet. Efter at have taget sin kandidatgrad fulgte en uddannelse som indvandrerlærer, hvorefter hun i en årrække var ansat på AOF sprogcenter i Brønshøj. Her stiftede hun bekendtskab med Dansk Viden center for ordblindhed, hvilket tilskyndede hende til først at tage læsepædagoguddannelsen i 2004 og derefter FVU- læreruddannelsen i 2005. Desværre skete der et par efter det, at AOF gik konkurs, hvilket betød, at Anja var nødt til at søge nye veje. Hun startede derfor på VUC Hvidovre-Amager med at undervise på enkelte ordblindehold, hvorefter der hurtigt blev bud efter hende, og hun blev ansat på fuld tid, især da hun også kunne bruges til at lave ordblindetest på nye kursister samt til at udrede den enkelte ordblindes stærke og svage sider, hvilket er udgangspunktet for en målrettet og professionel ordblindeundervisning. Ud over dette begyndte hun også at undervise hf kursister i at anvende deres it-rygsæk. En it-rygsæk er en bærbar computer, der som regel bæres i en rygsæk. Med computeren følger programmer, såsom oplæsning og ordforslagsprogrammer, der skal hjælpe den ordblinde med at læse, stave og skrive i forskellige skriftlige opgaver, som en hf eksamen kræver. Alle ordblinde hf kursister får en sådan rygsæk stillet til rådighed gennem SU-styrelsen. Hjælper arbejdspladser Hun besøger ofte arbejdspladser, og sørger for, at ordblinde på forskellige arbejdspladser får den hjælp, de har brug for. For øjeblikket har de kontakt med firmaet Renoflex samt med Hvidovre jobcenter, hvor de er ved at iværksætte en særlig indsats for unge. Konsulentjobbet fylder ca. ½ delen af Anjas arbejdstid; resten går med almindelig ordblindeundervisning samt test og udredning af nye kursister, der henvender sig i den åbne ordblindevejledning enten på Hvidovre eller på Amager. Anja udtrykker glæde ved at undervise de ordblinde. - Det er en motiveret målgruppe, hvor man hurtigt kan se en udvikling. Det er dejligt at se, hvor glade de bliver, når de rykker nærmere deres mål, fortæller hun begejstret. Hun er meget glad for, at undervisningen af ordblinde er overgået til VUC¿erne for det har betydet, at det er blevet meget lettere at komme til undervisning. Samtidig er der rigtig mange, der efter ordblindeundervisningen får mod på at melde sig til andre hold på enten AVU eller hf niveau. - Der er også rigtig mange, der starter på AVU eller hf og så viser sig at være ordblinde. Hvis de er det, kan de få hjælp i form af undervisning og en it-rygsæk. Anja fortæller, at ud over at kunne få hjælp i dansk, så kan de faktisk også få hjælp i engelsk. - På vores VUC har vi både undervisning i engelsk, der støtter mundtligt, men også med hensyn til det skriftlige, da der er flere hold, hvor der undervises i HELP. HELP er oprindelig et svensk udviklet system, hvor kursisterne opøves i at kunne høre, hvilke lyde et ord består af, hvilket hjælper dem til at kunne stave ordet. Ordblindeundervisning foregår på små hold af 3 - 6 kursister. Undervisningen er individuel og baseret på den udredning en ordblindelærer har foretaget inden undervisningsstart. Anja påpeger, at atmosfæren på de små ordblindehold er afslappet og tryg. - For at lære er det vigtigt, at gamle og måske dårlige skoleerfaringer ikke blokerer for indlæring, så det skal være rart at komme til undervisning. På VUCs hvidovreafdeling kan man møde op i den åbne vejledning og få en indledende samtale med ordblindevejleder Lene Krogh. Lene sidder klar hver torsdag kl. 14.30 - 16.00. Man kan naturligvis også ringe til VUC på 45 11 43 00.

Publiceret 30 November 2010 09:00