Det gule hus til højre i billedet er solgt og vil blive revet ned når det nye lokalcenter skal opføres.

Det gule hus til højre i billedet er solgt og vil blive revet ned når det nye lokalcenter skal opføres.

Nyt center i støbeskeen

Kommunalbestyrelsen skal på sit næste møde tage stilling til planerne for nyt lokalcenter på Kettevej

I morgen forventes teknik- og miljøudvalget at anbefale, at kommunalbestyrelsen på sit næste møde godkender ¿Forslag til Lokalplan 452¿ med henblik på offentliggørelse.

Af
oashvidovreavis.dk

Den nye plan er udarbejdet efter ønsker om henholdsvis udvidelse af en dagligvarebutik, syd for Kettevej, samt opførelse af en ny dagligvarebutik, nord for Kettevej. Det nye forslag til lokalplan indebærer bl.a. en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik (Netto) til 924 m² samt opførelse af en helt ny dagligvarebutik på 1.050 m² på Kettevej 10. Den nye dagligvarebutik skal bygges på den ejendom, som er placeret som nabo til Statoil, og som efter at have været til salg i ganske lang tid nu er blevet solgt. Bygningerne på parcelhusgrunden vil, ved opførelsen af ny dagligvarebutik, blive revet ned. Ifølge Teknisk Forvaltnings indstilling til Teknik- og Miljøudvalget har området omkring hjørnet af Avedøre Havnevej og Kettevej i forvejen ¿status af lokalcenter og består i dag af en dagligvarebutik, en kiosk, en fastfood restaurant, et hotel, en tankstation samt en parcelhusgrund. Området fungerer som et lokalcenter for de omkringliggende boligområder samt som forsynings- og indkøbsmulighed for trafikanter på Avedøre Havnevej. Der er langt til andre indkøbsmuligheder og lokalcentret betjener mange kunder.¿ Høringsperiode på otte uger De ønskede projekter til udvidelse af dagligvareforsyningen i lokalcentret, er imidlertid ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i de eksisterende lokalplaner for området. De skal derfor naturligvis laves om, hvis det skal yderligere kød på projektplanerne. Teknisk Forvaltning vurderer, at en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik, syd for Kettevej, og en opførelse af ny dagligvarebutik, nord for Kettevej, vil være med til at fastholde og udvikle området som lokalcenter. Det anbefales derfor til politikerne, at der udarbejdes en samlet lokalplan for hele centerområdet med henblik på at styrke sammenhængen i området. En ny og overordnet lokalplan skal se hele området som ét sammenhængende lokalcenter med et samlet butiksareal på maksimalt 3.000 m2 - altså en udvidelse med et nyt butiksareal på 2.080 m2. Den enkelte butik må ikke være større end 1.000 m2 for dagligvarebutikker og 500 m2 for udvalgsvarebutikker. Ifølge Kommuneplan 2009 er kommunalbestyrelsens målsætninger for områder til centerformål, at der skal skabes muligheder for yderligere byggeri i centerområderne gennem fortætning og byomdannelse. Butiksforsyningen i Hvidovre Kommune skal ligeledes fastholdes og udvikles. Centerområderne skal have attraktive opholdsarealer og en tilstrækkelig forsyning med parkeringsarealer til biler og cykler. Den nye lokalplan skal skabe muligheder for at behandle centerområdet i en større bymæssig sammenhæng. Intentionen er, at lokalcentret opleves som ét lokalcenter. Der foreslås optaget bestemmelser, der sikrer, at ny bebyggelse placeres, friarealer indrettes samt adgangs- og tilkørselsforhold anordnes, så lokalcentret fremstår mere sammenhængende på tværs af Kettevej. Der foreslås endvidere bestemmelser, der tilgodeser støjafskærmning og beplantning i forhold til de tilgrænsende boligområder og kolonihaveområder. Når kommunalbestyrelsen har godkendt forslaget til Lokalplan 452 med henblik på offentliggørelse, forventes det, at den offentlige høringsperiode fastsættes til 8 uger - nemlig fra den 21. december 2010 til den 15. februar 2011.

Publiceret 30 November 2010 09:00