Plan for finanserne

GODT NYT: Hvidovre Kommune har nu en finansiel strategi..

En enig kommunalbestyrelse har nu vedtaget en finansiel strategi for Hvidovre Kommune, som skal virke indtil videre.

Strategien indebærer blandt andet, at økonomiudvalget bliver indkaldt til møde, når der er markante fald eller stigninger i kursen på schweizerfranc. Den nye finansielle strategi bygger på dét, Hvidovre Kommune allerede har gjort i en årrække, nemlig at maksimere afkast fra renter og minimere renteudgifter og kurstab, men strategien vil give kommunens politikere bedre overblik og mulighed for at gribe ind i forhold til at sikre kommunens økonomi og den indebærer, at Hvidovre Kommune på længere sigt vil nedbringe sine lån i schweizerfranc. Det skal understreges at Hvidovre Kommune naturligvis i forvejen havde en plan for styring af finanserne - men først nu er strategien blevet nedfældet på et stykke papir og godkendt af kommunalbestyrelsen. oas

Publiceret 30 November 2010 09:00