Undervisningsminister, Tina Nedergaard (til venstre) beundrer tømrerelevernes arbejde ved en rundvisning på EUC Sjælland i Køge. I midten er det direktør på EUC Sjælland, Astrid Dahl, og til højre afdelingsleder på EUC Sjælland, Ivan Hansen. (Foto: Tina Friis Hansen).

Undervisningsminister, Tina Nedergaard (til venstre) beundrer tømrerelevernes arbejde ved en rundvisning på EUC Sjælland i Køge. I midten er det direktør på EUC Sjælland, Astrid Dahl, og til højre afdelingsleder på EUC Sjælland, Ivan Hansen. (Foto: Tina Friis Hansen).

Undervisningsminister talte varmt for Campus Køge

En række uddannelsesinstitutioner i Køge mødtes med undervisningsminister, Tina Nedergaard (V), omkring campusdannelser mandag 29. november. Ministeren slog fast, at campusdannelser er en rigtig god ide.

Af
Af Tina Friis Hansen.

Trods enorme snemasser dukkede en veloplagt undervisningsminister op på Lyngvej 25 i Køge mandag den 29. november. Ministerbilen havde sikkert eskorteret hende til dét, nogle af aftenens deltagere valgte at omtale som ”prærien”.  Det vender vi tilbage til.
Emnet for dette fyraftensmøde var nemlig Campusdannelser generelt – og med en lokal vinkel, da også Køges borgmester, Marie Stærke (S) samt kommunaldirektør i samme kommune, Peter Frost, også var til stede. Ledere af Køge Gymnasium, Køge Handelsskole, SOSU Sjælland og EUC Sjælland havde ligeledes skrabet isen af forruden og sat kursen mod Lyngvej.
Debatten om campus-dannelser mellem en række selvstændige uddannelsesinstitutioner er nemlig rasende interessant for ledere af uddannelser, som både er klar over, at de små ungdomsårgange – udover at være små – er meget lidt mobile. Så under parolen: ”Vil Moses ikke komme til bjerget, må bjerget komme til Moses” kan man sammenfatte iveren efter at danne campus.

- Ved at samle uddannelserne i et campus, sikrer vi både en bedre driftsøkonomi og et styrket samarbejde med erhvervslivet, sagde direktør for EUC Sjælland, Astrid Dahl, da hun bød velkommen til fyraftensmødet omkring Campus Køge. (Foto. Tina Friis Hansen).

- Ved at samle uddannelserne i et campus, sikrer vi både en bedre driftsøkonomi og et styrket samarbejde med erhvervslivet, sagde direktør for EUC Sjælland, Astrid Dahl, da hun bød velkommen til fyraftensmødet omkring Campus Køge. (Foto. Tina Friis Hansen).

Campus er også biograf, boliger og fitness

Initiativtager til fyraftensmødet var direktør for EUC Sjælland, Astrid Dahl, og hun opfordrede i sin velkomsttale til at gå sammen om et Campus Køge.
- Ved at samle uddannelserne her (på Lyngvej, red.), kan vi dels få en bedre driftsøkonomi samt et innovations- og iværksætterhus på campus, der kan understøtte erhvervsudviklingen i byen. Samtidig vil jeg opfordre Køge Kommune til at invitere Køge Erhvervsråd med i de videre drøftelser om Campus Køge.
Og så vender vi tilbage til det omkring prærien.
En del af de fremmødte – deriblandt borgmester Marie Stærke, var meget optagede af, at campus ikke skulle ligge øde hen efter kl. 15.
- I lokalplanen for området skal vi også tænke på, at der skal være biografer, cafeer og fitness-muligheder til de unge. Og hvad med boliger? Der skal bygges boliger på campus – både til den 22-årige studerende, men også til parret i slutningen af tyverne, som har fået deres første barn og er i gang med videregående uddannelser, mente Marie Stærke.
Og undervisningsminister, Tina Nedergaard (V) kunne lide det, hun hørte.
- Vi skal nå regeringens mål om, at 95 procent af en ungdomsårgang får en erhvervsuddannelse i 2015. Rundt omkring i landet er man ved at nå delmålene, men der er Køge altså ikke endnu, så I skal ikke hvile på laurbærrene. I har stadig en udfordring! Køge skal gøre noget dramatisk, så den sikrer sig at blive en egentlig uddannelsesby, opfordrede undervisningsministeren.

Uddannelser beholder karakteristika

Der blev lagt op til diskussion, og ved kaffebordene talte de fremmødte blandt andet om, at et campus ikke var lig med en ensretning af uddannelserne. Tværtimod. Alle uddannelser skulle beholde deres særegne karakteristika.
Direktør for Køge Handelsskole, Tim Christensen, malede dette billede, da det var tid til at samle op:
- Det er vigtigt at have egne profiler, da ”to klare arbejder bedre sammen end to uklare”. Det er fint med en bedre kvalitet til en lavere pris, men vi skal ikke ligne hinanden.
Den betragtning var undervisningsministeren fuldstændig enig med ham i.
- Min personlige erfaring er, at det bliver et konkurrenceparameter, hvis man gerne vil ligne hinanden. Erhvervsskolesektoren vil for eksempel gerne ligne STX - det almene gymnasium, red. Men styrken i campus-tanken er netop forskelligheden. De særegne karakteristika, der knytter sig til de forskellige uddannelser, sagde Tina Nedergaard.
Hun gjorde det klart, at der var en masse goodwill fra ministeriets side til at hjælpe og videndele.
- Men der kommer altså ikke en stor pose penge herfra til campusdannelser, sagde hun og slog beklagende ud med armene.
Over en bred kam virkede de fremmødte ledere og politikere til at have en oprigtig interesse i at fortætte drøftelserne og samarbejdet omkring Campus Køge.
Inden Køges borgmester igen forvildede sig ud i kulden, opfordrede hun til, at de alle sammen forpligtede sig til at afholde et såkaldt ”sætte-møde”, hvor de gode visioner kommer til at forme sig til mere konkrete planer.

Publiceret 30 November 2010 14:30