Af Anne Ristorp Kraufeldt

Af Anne Ristorp Kraufeldt

Vil man skjule utilfredsheden?

At vi skal spare på energien er ingen officielt uenige i, qua de høringssvar, der er indkommet til Hvidovre Kommune i forbindelse med den nye fordeling af budgetterne i forhold til Grønt Budget 2011-2014. Hvidovre Kommune er klimakommune, og vi har en forpligtelse. Lige så har altså Hvidovres kommunale ¿virksomheder¿ - det være sig børneinstitutioner, idrætscentre, stadions. m.v. - som også skal spare på varme, el og vand. Og det vil de tilsyneladende gerne. Men som man kan læse i denne udgave af Hvidovre Avis, er der kommet forholdsvis mange høringssvar fra virksomhederne. Og størstedelen af høringssvarene er forargede, frustrerede, hovedrystende og mildest talt uenige i den nye måde, Hvidovre Kommune vil fordele budgetterne på. ¿Måden er retfærdig¿, siger den tekniske direktør og argumenterer holdningen med, at ¿institutioner, som har brugt meget energi, også har fået mange penge. Mens institutioner, som ikke har brugt meget energi - måske fordi man har arbejdet målrettet på at ændre brugernes adfærd - har fået en tilsvarende mindre pose penge¿. Alligevel må det konstateres, at også virksomheder, der som anerkendelse for et stort arbejde med energibesparende procedurer har fået Den Grønne Nøgle, protesterer kraftigt mod budgetterne. Ja, faktisk er deres høringssvar nogle af de ¿vredeste¿. ¿...ikke specielt tilkendegivende eller motiverende...¿, siger Avedøre Idrætscenter. ¿...ikke meget anerkendende i denne sag, hvis I vælger at gennemføre projektet som først udmeldt¿, skriver Hvidovre Stadion. Som journalist falder man naturligvis også over, at de 31 høringssvar, der normalt ville blive offentliggjort, når politikerne skal behandle en sag på et udvalgsmøde, ikke denne gang var tilgængelige. Ikke fordi man havde glemt at vedhæfte dem. Som vi også skriver i denne uge, bad Hvidovre Avis om at få bilagene tilsendt - og vi blev dem nægtet. Først da vi bad om aktindsigt, blev bilagene udleveret. Det virker mildest talt påfaldende. Havde det været tilfældet, hvis alle havde syntes, Grønt Budget var ¿lige i øjet¿? Det tror jeg næppe. Det er ikke kønt, hvis man forsøger at skjule denne slags intern utilfredshed - der bør være offentlig - for pressen og dermed også for borgerne.

Publiceret 30 November 2010 09:00