BØRNENE BETALER PRISEN

Bevar Engstrand, skriver ANNETTE IBSEN:

Bevar Engstrand

Skal alt lukkes ned i Hvidovre Syd? Frihedens Bibliotek er dødsdømt, og pt. er Engstrandskolen indstillet til at skulle lukkes, og lige sådan fritidshjemmet på skolen. Af den grund kan jeg forestille mig, at mange færre børnefamilier vil flytte til bl.a. Friheden. Dette boligområde ender så som et sølvbryllups-kvarter, idet vuggestuen og børnehaven i værste fald også vil lukke pga faldende børnetal. Hvis ikke der er børneinstitutioner eller en skole i nærheden med en sikker skolevej, vil området ikke tiltrække børnefamilier, dvs. ingen skole eller børneinstitutioner ingen vækst i Friheden. Da jeg skulle skrive mine egne børn i skole, betød den trygge skolevej en masse (bor i Friheden). Som forældre er det vigtigt, at mine børn ikke skal ud på store veje eller over kæmpe vejkryds. Dette vil ske, hvis Engstrand lukkes og børnene skal på Dansborg eller Frydenhøj. Rigtig mange børn skal så enten over krydset Gl. Køgevej/Hvidovrevej eller Gl. Køgevej/Avedøre Havnevej (2 af Hvidovres farligste kryds). Jeg håber selvfølgelig ikke at nogen børn kommer ud for en ulykke i nogle af krydsene, men muligheden for at det sker, er betydelig større, idet mange flere børn skal igennem krydsene. Hvordan løses det? BEVAR ENGSTRAND Engstrand er en god skole med mange muligheder. Den har meget fleksible rammer til gavn for både elever og lærere. Den er for ikke så mange år siden renoveret for mange millioner for at gøre den tidsvarende, ja gøre den til en fremtidsskole. Den har endda fået en pris for sit gode byggeri og indretning efter renoveringen, og det var vel det, der var hensigten med renoveringen. At skabe rum for gode læringsmuligheder. I Leg og Lær (en stor succes på Engstrand bl.a. på grund af de åbne rum i fingrene) arbejdes der på kryds og tværs af klasserne, og derfor lærer børnene allerede i børnehaveklassen de sociale spilleregler at kende. Ovenikøbet er den både rummelig og inkluderende for de børn som har det svært, så på den måde bliver der også taget hånd om de mere svage og sårbare børn. BEVAR ENGSTRAND Deruover har Engstrand en god og faglig dygtig lærestab, som gerne vil skolen og især børnene. Det tyder det lave sygefravær også på. Der er et godt arbejdsmiljø på skolen både for elever og lærere. Et ledelsesteam som er i top, og som - efter flere år med dårlig ledelsesstruktur - har fået skolen på ret køl igen. BEVAR ENGSTRAND Desuden ligger Frihedens Idrætscenter lige ved siden af med svømme- og idrætsfaciliteter. Et center som bliver flittigt brugt af skolen og fritidshjemmet, og et center som ikke ligger længere væk, end at eleverne kan gå derhen. Dette er en stor fordel og tilmed billig, set i lyset af at andre skoler i kommunen skal busses til svømning, med dertil kortere svømmetid for børnene. Som jeg har forstået, er der ikke den store besparelse ved at lukke Engstrand og bruge den til andre formål. Og set i lyset af, at der skal bruges penge på: - Ombygning af skolen til anden kommunal virksomhed (hjemmeplejecenter). - Udbygning af Dansborgskolen både til skole- og fritidshjemsbrug. - Udbygning af Frydenhøjskolen. - Sikring af skoleveje. - Og sikkert også en masse andre uforudsete udgifter. kan jeg ikke se den økonomiske fordel i at lukke Engstrandskolen. En anden ting jeg kan undres over er hvordan skal det foregå, hvis klasserne skal flyttes klassevis og lærerne skal følge med? Her tænker jeg på, at en lærer jo sagtens kan have timer både i 1. og 6. klasse?? Hvilken klasse skal så undvære sin vante lærer? Med denne usikkerhed omkring hvad der skal ske med Engstrandskolen, kan jeg frygte, at både lærere på skolen og pædagoger på fritidshjemmet søger andre veje. Hvem skal så undervise vores børn, og passe på dem efter skole på en forsvarlig måde? Og hvordan bliver tiden i skolen og på fritidshjemmet indtil den endelige beslutning er taget? Jeg kan frygte der værste. Scenariet kan være mange skiftende voksne, og dermed større utryghed for børnene. I mine øjne er det børnene, der betaler prisen i sidste ende, og det synes jeg ikke er rimeligt. De er vores fremtid, derfor skal vi passe rigtig godt på dem. DERFOR BEVAR ENGSTRAND!! - og de andre skoler i kommunen. Det må da være muligt at finde andre sparemuligheder.

Publiceret 30 November 2010 09:00