Kim Østerberg.

Kim Østerberg.

Liste T står fast

KIM ØSTERBERG med et svar til Niels Ulsing omkring Engstrandskolen:

Liste T har efter moden og saglig diskussion til forskel fra SF valgt at ville bevare Engstrandsskolen. Vi holder derfor fast i vore løfter ved kommunevalget, at bevare alle 11 skoler i Hvidovre. Vi har ikke mødt tilstrækkelige saglige argumenter, hverken skolepolitiske eller økonomiske for lukning af Engstrandsskolen eller for den sags skyld en anden skole i Hvidovre.

Vi er ikke enige i forvaltningens oplæg, herunder befolkningsprognoserne. Dertil kommer, at vi i vores mere langsigtede politik ønsker flere familieboliger med deraf følgende flere børn/elever, bl.a. i Friheden gennem f.eks. løbende sammenlægninger af mindre lejligheder. Niels Ulsing kritiserer Liste T for ikke at have kontaktet SF om vores holdning. Tja, SF har tidligere og nu ikke vist den helt store kontaktvilje i forhold til Liste T. Det er SF, der med formandsposten for Skoleudvalget sidder med al information på området, så mon ikke de fleste ville forvente, at SF havde kontaktforpligtigelsen. Men SF tager i sin magtfuldkommenhed alt for meget for givet. Afslutningsvis skal jeg på det kraftigste afvise, at Liste T løber fra budgetforliget, som antydet i Hvidovre Avis. Jeg erindrer ikke, at der var aftale om at lukke en skole. Jeg erindrer derimod en aftale om at undersøge skolestrukturen i Hvidovre. Det er blevet gjort. Liste T har som sagt ikke fundet væsentlige argumenter for at lukke Engstrandsskolen eller anden skole. Jeg skal afslutningsvis noget tørt konstatere, at der skulle en SF fremgang og en SF udvalgsformand ved roret for Skoleudvalget til for at få gang i skolelukningerne i Hvidovre. En bemærkelsesværdig konsekvens. Hvad vil fremtiden mon bringe for andre områder i den hellige ansvarligheds navn?

Publiceret 30 November 2010 09:00