Skat på affald?

I sidste nummer af avisen står de nye afgifter for affald til kommunen. Som husejer skal vi betale 2700 kroner i 2011.

Ser man på de enkelte poster er der urimelige afgifter. Dagrenovation koster kr. 965, svarende til kr. 18.55 pr. afhentning, hvilket er rimeligt. Storskrald koster kr. 380, svarende til kr. 95 pr. afhentning, uanset om man har noget eller ej. Hvorfor kan man ikke framelde denne ydelse, som man kan med haveaffald? Benyttelse af affaldspladsen koster kr. 345, uanset om man kommer der eller ej, og man skal betale kr. 520 for genbrug. d.v.s. benyttelse af flaske- og papir containere. Jeg kender ikke kommunens udgifter til varetagelse af disse opgaver, men hvor meget er ekstra skat? Jeg synes avisen skal bore lidt i disse tal, og evt. se hvor meget andre kommuner opkræver. Endelig håber jeg ikke kommunen selv vil overtage dagrenovationen og sende regningen videre, var det ikke 5 mill.?

Publiceret 30 November 2010 09:00