Tommy Havdrup

Tommy Havdrup

UANSTÆNDIG KONKURRENCE- FORVRIDNING!

Statslig konkurrence-forvridning kvæler private forretninger, skriver danseinstruktør TOMMY HAVDRUP:

Da jeg var dreng gik jeg til klaverspil hos en privat spillelærer. Disse er nu fjernet fra og erstattet af kommunale musikskoler. På samme måde er det gået med de privatdrevne rideskoler, som nu er udkonkurreret af kommunale rideskoler. Kommunerne forsøger også at komme ind i fitnessbranchen med kommunale fitnesscentre.

Også boghandlere er stærk i farezonen for at forsvinde, bl.a. fordi de offentlige posthuse sælger mange af de varer vi tidligere købte hos boghandleren. Kommunen betaler bare! Store indhug er også gjort på landets privatdrevne danseskoler, der inden for de seneste 40 år er svundet fra 300 til i dag kun 84 privatdrevne danseskoler. Årsagen er den, at der ydes stor offentlig støtte til alle danseformer via Folkeoplysnings-loven. Der stilles gratis lokaler til rådighed, og der direkte medlemsstøtte til alle børn og unge under 25 år og løn til underviseren i alle dansetilbud i danseforeninger, sportsdanseklubber, gymnastikforeninger og oplysningsforbund. Der findes i dag ikke en eneste danseform på de privatdrevne danseskoler, som ikke også tilbydes andre steder med offentlig støtte. Her behøver man heller ikke tænke på rengøring, varme, el, forsikringer, revisorudgifter, vedligeholdelse af lokaler og musikanlæg ¿ alt dette betaler kommunen. Ja, man skal end ikke betale Koda-gramex afgift for den musik man benytter således, som danseskolerne skal. Danseskolerne har ingen mulighed for at få sponsorer, således som det hellige danske klub- og forenings-system kan, da private forretninger ikke sponsorerer andre private forretninger. Vi kan ikke få vore programmer på ind på biblioteker, skoler og idrætshaller, da man betragter os som grimme privatkapitalister på fritidsmarkedet. Kun klubsystemet og oplysningsforbundene lukkes ind i varmen. Denne voldsomme konkurrence-forvridning, er ganske uanstændig. De privatdrevne danseskoler har siden 1993 med jævne mellemrum klaget til de politiske partier over disse urimeligheder. I de første år med Socialdemokratisk ledede regeringer var der ingen hjælp at hente, men de borgerlige partier lovede i mange breve til undertegnede at stoppe denne konkurrence-forvridning, når de kom til magten. De kom til magten i 2001, men da havde man pludseligt glemt sine løfter. Dokumentation på dette fremvises gerne. Alt hvad vi har opnået gennem de mange år er to hensigtserklæringer, som anmoder kommunerne om at tage hensyn til de privatdrevne danseskoler og indkalde dem til et møde inden de udbyder dansetilbud. Der er aldrig en eneste danseskole, som er blevet kaldt til et sådan møde i hjemkommunen, og år for år vælter der flere og flere offentligt støttede dansetilbud ud på markedet. Jaget vildt... Vi har klaget over dette uden at nogen politikere har grebet ind, og for et år siden fastslog Undervisningsministeren, at kommunerne har ret til at tilbyde alt hvad de ønsker på fritidsmarkedet med støtte fra Folkeoplysningsloven. Dermed er danseskolerne nu jaget vildt på fritidsmarkedet. Også Konkurrencestyrelsen har udtalt at der finder konkurrence-forvridning sted på området. På mange andre felter samarbejder staten med private firmaer. Hvorfor så ikke på fritidsområdet? På de privatdrevne danseskoler samlet i interesseforeningen De Danske danseskoler, er eleverne sikre på at der er lærere som har en faglig-pædagogisk uddannelse. Det er der bestemt ikke i de fleste andre tilbud. Hvis det samme skete indenfor sundhedsvæsnet, svarede det til at staten betalte for at den syge kunne henvende sig til en kvaksalver, mens den syge selv måtte betale for at gå til lægen. Hvorfor ikke give støtte, der hvor undervisningen er i top? Det er da vanvid at sende en masse dygtige mennesker ud i arbejdsløshed. Hvordan kan en liberal regering se på, at man socialiserer en hel branche? Er landets politikere slet ikke skamfulde over at de fuldt bevidst driver konkurrence-forvridning? Der er to løsningsmuligheder på vore problemer: Lad de borgere, som benytter de privatdrevne danske danseskoler gå til lokalkommunen og få betalt 50 procent af det beløb de har betalt returneret af kommunen, så vi bliver konkurrencedygtige med de offentligt støttede tilbud. Et andet og endnu mere vidtgående forslag er at give borgerne et brugerkort til en sund fritid på et bestemt beløb hvert år og lad dem så selv bestemme om de vil bruge dette i klub og foreningssystemet eller i privatdrevene forretninger på fritidsmarkedet. Så kan man helt spare den dyre administration af Folkeoplysningsloven Det er ganske uhørt at en liberal regering dræber privatdrevne forretninger. Yderligere er det utroligt dumt af politikerne at myrde alle de privatdrevne danseskoler, for vi betaler skat af vort overskud, og når vi er fjernet fra markedet skal kommunerne i stedet ifølge loven stille gratis lokaler med musikanlæg, rengøring, varme, el, forsikringer, musikanlæg, parketgulve etc. gratis til rådighed for alle dansetilbud i klubber, foreninger oplysningforbund etc., samt betale løn til underviserne og direkte tilskud til alle børn og unge under 25 år, som er medlem af klubben. I grundlovens § 74 står at læse: Alle indskrænkninger i den lige og fri adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal fjernes ved lov. Og i Kommunalfuldmagten står at læse, at kommunen ikke må tage en opgave op, der forrykker grænsen mellem den private og offentlige sektor, eller som væsentligt påvirker konkurrencen i den private sektor. Dette skulle vor tids politikere tage sig sammen til og leve op til. Hvis politikerne fortsat intet gør for at hjælpe os, er vor sidste mulighed et sagsanlæg mod staten for via konkurrence-forvridning at ødelægge vore forretninger, og dette er der nu på generalforsamlingen i vor forening De Danske Danseskoler bevilget penge til.

Publiceret 30 November 2010 09:00