Velkommen 2011

I 2010 var de lokale medier meget præget af borgernes frygt for skolelukninger og nedlæggelser af biblioteker og der blev skrevet meget om problemer med parkeringsforholdene i Køge centrum. Køge Kyst projektet og Køge Jorddepot fik også megen omtale i 2010 dels for det visionære i Køge Kyst dels om mangel på jord i jorddepotet.
Det samlede Byråds budgetforlig tog brodden af frygten for skolelukninger og nedlæggelser af biblioteker og der er enighed om, at de nævnte forhold omkring Køge Kyst projektet, Køge Jord-depot og mangel på parkeringspladser i Køge centrum kommer i fokus i 2011.
Vi konservative er meget tilfredse med budgetforliget og det brede samarbejde, der er skabt.
Vi er også glade for, at der ikke lukkes skoler og biblioteker i de kommende år og vi ser meget frem til, at der kommer et udspil til nye skoledistrikter her i 2011, der bevarer skolerne men ændrer på ledelsesstrukturen.
Vi er også meget tilfredse med, at et enigt Byråd vil finde en løsning på parkeringsproblemet i Køge centrum ved her i 2011 at se på mulighederne vest for Torvet.
Vi har stor tillid til Køge Kyst projektet og dets muligheder for at fremme udviklingen i Køge, ikke mindst med den detailhandelsudvidelse, der længe har været ønsket.
Køge Jorddepot er vi enige om at sætte særlig fokus på i 2011, da dette projekt har stor betydning for Køge Havns udviklingsmuligheder.
Vi er lidt stolte over, at det i Køge Kommune er lykkedes alle partier at blive enige om disse forhold og desuden at stå sammen om at spare på administration og få nedbragt et højt sygefravær og socialt bedrageri.  
Fra konservativ side vil vi medvirke til fortsat stram styring af økonomi og projekter, så vi sikrer Køge Kommunes muligheder for vækst og udvikling.
Vi siger velkommen til 2011 og ønsker alle kommunens borgere et godt nytår.

Publiceret 03 January 2011 12:15