(Arkivfoto: JCJ).

(Arkivfoto: JCJ).

B- og C-vejene sneryddes og saltes fortsat

Solrød kommune har revideret Vinterregulativ 2011.

Solrød Kommune og politiet har forhandlet Vinterregulativ 2011.
På baggrund af politiets indsigelser genoptager Solrød Kommune snerydning og saltning af B- og C-veje fra dags dato.
Snerydning og saltning af B- og C-veje fortsætter på samme niveau og med samme prioritet som før vedtagelsen af Vinterregulativ 2011.
Grundet mangel på salt, saltes B- og C- vejene ikke i øjeblikket. Dette vil blive udført, når saltsituationen forbedres.
Baggrunden for en revidering af Vinterregulativ 2011 er, at Byrådet ved budgetvedtagelsen 2011-2014 vedtog, at snerydning og saltning af Solrød Kommunes B- og C-veje skulle udgå.
Kommunen har efter Lov om Vintervedligeholdelse og Renholdelse af veje mulighed for at undtage visse områder for snerydning. Politiet har vurderet, at omfanget af veje, der undtages for snerydning er større end loven giver mulighed for. Solrød Kommune vil på den baggrund fortsætte snerydningen af B- og C-veje.
Da besparelsen i forbindelse med ophør af snerydning og saltning på B- og C-veje nu ikke gennemføres, vil Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget blive forelagt alternativ besparelse som kompensation.
pm

Publiceret 09 January 2011 09:15