(Colourbox).

(Colourbox).

Nyt råd skal give større viden om sundhed

Er kaffe sundhedsskadelig? Er det godt for helbredet at drikke ét glas rødvin om dagen? Får flere cykelstier danskerne til at cykle mere?
Interessen for det sunde liv er enorm, men det kan være svært at overskue, hvad der er fup eller fakta i mængden af sundhedsbudskaber. Derfor opretter TrygFonden og Lægeforeningen nu et nyt Vidensråd for Forebyggelse.
Det nye Vidensråd for Forebyggelse bliver uafhængigt og vil hurtigt og frit kunne tage emner op inden for udvalgte samfundsrelevante områder.
Formand for rådet bliver professor dr. med. Morten Grønbæk og rådet kommer derudover til at bestå af en næstformand og 13 medlemmer, som bliver indstillet fra 26 faglige institutioner og selskaber.
- Formålet med at etablere Vidensråd for Forebyggelse er at skabe en stærk, faglig stemme i debatten om sundhed og forebyggelse. Rådet kommer til at bestå af en række fremtrædende forskere, som har stor viden inden for sundhed og forebyggelse. Rådet skal skabe overblik over al den viden, der findes på et givent område. Dermed får vi belæg for at sige, om noget er sundt eller ej – eller måske finder vi ud af, at der kun er begrænset eller ingen viden på området. På den måde kan vi forhåbentlig være inspirator for, at beslutninger om forebyggelse og sundhedsfremme overalt i samfundet bliver taget på et kvalificeret grundlag, siger Morten Grønbæk.
Vidensråd for Forebyggelse skal også beskæftige sig med f.eks. rygning, som ingen længere er i tvivl om er sundhedsskadeligt.
Her vil det være interessant at se på, hvad der virker bedst for at få de 23 % af befolkningen, der stadig ryger, til at holde op – afgiftsstigninger, information, rygestoptilbud eller noget helt fjerde.
Rådet vil også kunne forholde sig til viden om strukturelle tiltag, som f.eks. om det er bedre at indføre udefrikvarter i folkeskolen end at indføre flere idrætstimer, hvis danske børn skal bevæge sig mere.
Rådet bliver oprettet for en treårig periode som et samarbejde mellem TrygFonden og Lægeforeningen, som bidrager med henholdsvis 17 og 2 millioner kroner.
- Sygdom og frygten for at blive syg, er noget af det, der gør os allermest utrygge. Derfor er det vigtigt, at vi både som enkeltpersoner og samfund tager sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse meget alvorligt. Vi bør være så oplyste som muligt, så vi kan træffe kvalificerede valg i vores ønske om et sundt og langt liv. Derfor ser jeg meget frem til, at Vidensråd for Forebyggelse snart kan komme i gang med arbejdet, siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.
Rådet vil fysisk blive placeret hos Lægeforeningen på Østerbro i København.
- Lægeforeningen har en lang tradition for engagement i forebyggelse og det er et felt, hvor læger spiller en stor rolle. Der er brug for at stimulere en kvalificeret debat om, hvad der skal til for at sikre effektive forebyggelsesinitiativer. Det er baggrunden for, at vi er gået ind i dette arbejde, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.
pm

(Colourbox).

(Colourbox).

Publiceret 09 January 2011 17:30