Hvorfor flytter folk til Stevns - eller væk fra Stevns? (Colourbox).

Hvorfor flytter folk til Stevns - eller væk fra Stevns? (Colourbox).

Fokus på stevnsboernes flyttevaner

Hvorfor flytter borgere til og fra Stevns Kommune?
Svarene på spørgsmålet har Stevns Kommune sat sig for at undersøge gennem en bosætningsanalyse baseret på spørgeskemaer.
I den kommende tid udsender Stevns Kommune derfor spørgeskemaer til en række tilfældigt udvalgte borgere, som i 2009 og 2010 enten er til- eller fraflyttet Stevns Kommune.
Spørgeskemaerne har blandt andet til formål at afdække, hvilke borgere der vælger at bosætte sig i eller flytte fra Stevns Kommune, samt undersøge de årsager borgerne lægger til grund for deres beslutninger.
Når undersøgelsen er gennemført, analyserer Stevns Kommune resultatet af spørgeskemaundersøgelsen og udarbejder en rapport, hvori borgernes bevæggrunde for at flytte til og fra kommunen kortlægges.
- Bosætningsanalysen vil give os konkret viden om, hvorfor borgere flytter til Stevns. Derfor er undersøgelsen et vigtigt bidrag i arbejdet med at sikre, at Stevns Kommune forbliver en bæredygtig og attraktiv kommune i fremtiden, siger borgmester Poul Arne Nielsen, som imødeser resultaterne af bosætningsanalysen.
Bosætningsanalysen er en del Stevns Kommunes 'Projekt Bæredygtigt Stevns', og resultaterne vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i foråret.
Se også www.stevns.dk.
pm

Borgmester i Stevns kommune, Poul Arne Nielsen. (Arkivfoto).

Borgmester i Stevns kommune, Poul Arne Nielsen. (Arkivfoto).

Publiceret 12 January 2011 16:00